Další opravy v nemocnicích za téměř sedm milionů schválila krajská rada

21.04.2020 13:47

ZLÍNSKÝ KRAJ – Další opravy a technická zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje.
„Jsou do něj zahrnuty práce v celkové výši 6,6 milionu korun, které letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice,“ informovala krajská tiskovgá mluvčí Adéla Kousalová.

„Již v lednu jsme schválili opravy a technická zhodnocení majetku v našich nemocnicích za více než 8 milionů korun, nyní jde o další práce za téměř sedm milionů. Celkově se tedy jedná o práce za 15 milionů korun,“ uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který kraj těmto třem nemocnicím pronajímá, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují," vysvětlil Libor Pecháček, vedoucí Odboru investic krajského úřadu.

Uherskohradišťská nemocnice přistoupí například k opravě rozvodů teplé vody v budově Porodnicko-gynekologického oddělení (náklady 2,281 milionu korun), ve stejné budově dále k vybudování nového zákrokového sálku (477 tisíc korun) či k opravě nákladního výtahu v budově kuchyně (240 tisíc korun).

Kroměřížská nemocnice mimo jiné vybuduje vzduchotechniku pro provoz desinfekce na gastroenterologii v budově B (891 tisíc korun), v téže budově vymění i kazetové podhledy na operačním sále (538 tisíc korun) a opraví zde i výtah (332 tisíc korun) a střechu (309 tisíc korun).

Vsetínská nemocnice vybuduje měřicí místa pro monitoring toků energií v celkem 8 budovách (580 tisíc korun), opraví nouzový okruh osvětlení a chráněných rozvodů v budově T (134 tisíc korun) a opraví i vstupní prostor u bistra (152 tisíc korun).

Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.
Vlastimil Langer

Zdroj a ilustrační foto: Zlínský kraj