Další fáze regenerace sídliště Luh odstartovala

20.04.2020 09:47

VSETÍN – Regenerace sídliště Luh v letošním roce pokračuje předposlední šestou etapou. Město na její realizaci obdrželo příslib dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení.

„S regenerací sídliště Luh započalo město v roce 2015 a postupně až do současnosti tedy realizovalo pět etap. Proinvestováno během nich bylo více než 40 milionů korun. První tři etapy podpořilo dotací Ministerstvo pro místní rozvoj ČR souhrnnou částkou 12 milionů korun. V letech 2018 a 2019 město na státní podporu nedosáhlo ať už z důvodu nevypsání dotační výzvy či nedostatečné alokace finančních prostředků?“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Pro letošní rok, na který je plánována šestá etapa regenerace Luhu, radnice obdržela dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení. „Činit bude maximálně polovinu uznatelných nákladů,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že dodavatelem stavby se na základě veřejné soutěže stala společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o., a to s nabídkovou cenou 7,39 milionu včetně DPH.

Vítězná firma začala se stavebními pracemi v dubnu a na jejich provedení má podle smlouvy 200 dní. „Šestá etapa zahrnuje stavební úpravy stávající místní komunikace a chodníku na ulici Technická a chodníku na ulici Svornosti. Dále je její součástí výstavba parkovacích stání na ulici Svornosti, a to včetně příjezdové komunikace k nim, dopravního značení a vybudování železobetonové opěrné zdi. Budou také opraveny plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad,“ vyjmenoval starosta Růžička, podle nějž by v roce 2021 měla regeneraci sídliště Luh uzavřít sedmá etapa.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Vsetín