Cyklostezka v ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní a Mladcovská se v létě otevře veřejnosti

22.06.2020 12:13

ZLÍN - Cyklostezka v ulicích Tyršovo nábřeží, Výletní a Mladcovská, jejíž výstavba probíhala v posledním roce, se uživatelům otevře v druhé polovině letních prázdnin. Její součástí jsou také dva podjezdy pod mosty podél řeky Dřevnice.
„Navrženým mimoúrovňovým křížením se podstatně zvýší bezpečnost cyklistů, kteří nebudou muset přecházet frekventovaný úsek. Zároveň stavba doplňuje další úsek na trase Otrokovice - Zlín - Vizovice, “ uvedl radní Michal Čížek.
Nyní probíhají dokončovací práce na stavbě. Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem je termín dokončení 31. srpna. Dá se předpokládat, že cyklostezka bude zprůjezdněna v celé délce včetně podjezdů dříve, ale do doby kolaudace stavby a jejího oficiálního otevření, platí průjezd stavbou.
„Před otevřením všech úseků dojde na úpravu dopravního značení v celé oblasti Čepkova. Tedy v ulicích Tyršovo nábřeží, Smetanova, Čepkovská, Pod Stráněmi. V celé oblasti bude platit dopravní značení zóna 30 s předností zprava a omezený vjezd vozidel nad 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy. Nově bude v ulici Tyršovo nábřeží zakázán průjezd. Cílem změny dopravního značení je zákaz tranzitu vozidel a celkové zklidnění dopravy v této oblasti,“ řekl tiskový mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer a současně nastínil změny, s nimiž musí počítat účastníci silničního provozu.
Na Tyršově nábřeží sice zůstane jednosměrný provoz pro motorová vozidla, ale bude zde nově zaveden obousměrný provoz cyklistů. Na komunikaci bude vyznačen cyklopiktokoridor označující prostor pro cyklisty, kteří pojedou ve směru od nákupního centra Čepkov směrem na Cigánov, tedy v opačném směru. Chodník podél vody bude pouze pro pěší. V celém úseku bude platit zákaz stání. Cyklostezka na Tyršově nábřeží je jedním z mála míst v regionu, kde je na komunikaci umožněn obousměrný provoz cyklistů.
Dalším diskutovaným tématem mezi občany jsou zmíněné podjezdy pod mosty Cigánov a Čepkov. Tyto podjezdy budou sloužit pouze cyklistům. Chodci budou využívat přechody u kruhového objezdu NC Čepkov a přechod přes komunikaci v ulici Sokolská.
Na Fügnerově nábřeží zůstane jednosměrná komunikace se zónou 30 a omezením tonáže do 3,5 tuny mimo dopravní obsluhy.  Na začátku ulice jsou nově vybudovaná parkovací místa s necelými 20 místy, z čehož je jedno vyhrazeno pro vozidla IZS a jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Na ostatních úsecích dokončené cyklostezky, což jsou ulice Výletní a Mladcovská, se jedná o smíšené stezky pro pěší i cyklisty.
„Budování cyklostezek je nedílnou součástí konceptu zdravého města a udržitelné mobility. V tomto směru je potřeba poděkovat předchozímu vedení dopravy, které tuto cyklostezku na Tyršově nábřeží naplánovalo,“ prohlásil Michal Čížek, radní pro dopravu.
V dané šířce, především na Tyršově nábřeží, bylo nutné umožnit vjezd k nemovitostem, zajistit možnost zastavení, obousměrný průjezd cyklistů a rovněž i zajistit bezpečný pohyb chodců.
Město Zlín chce touto cestou požádat všechny účastníky silničního provozu o vzájemnou ohleduplnost a současně apeluje na dodržení nynějšího stavu, tedy, že se stále jedná o stavbu.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Magistrát města Zlína