Čtenáři Knihovny Kroměřížska jsou s jejími službami spokojeni

18.04.2020 09:43

KROMĚŘÍŽ – Většinou spokojenost se službami Knihovny Kroměřížska vyjádřili v dotazníkovém šetření její čtenáři. Knihovna je nyní zavřená kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru.
Dotazník obsahoval 16 otázek a vyplněný jej knihovně zaslalo 772 respondentů, což je z hlediska hodnocení optimální a vypovídající vzorek. Jednotlivé věkové skupiny se do šetření zapojily rovnoměrně a pro pracovníky a vedení Knihovny Kroměřížska z něho vyplynuly velmi zajímavé poznatky.
Lidé chodí do knihovny nejčastěji jedenkrát měsíčně (52 %) a více ji navštěvují ženy (77 %). Informace o knihovně si čtenáři nejčastěji hledají na jejím webu (83 %), celkem 94,5 % z nich tu nachází odpovědi na své otázky.
„Nejdůležitější pro nás byly otázky týkající se knižního fondu. Bezmála 96 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni s nabídkou knih. U záporných odpovědí byla nejčastějším důvodem horší dostupnost u nových knih a dlouhé čekací lhůty,“ uvedla ředitelka Knihovny Kroměřížska Šárka Kašpárková.

Podle ní knihovna nemůže mít ve svém fondu všechny tituly. Čtenářům proto doporučuje, aby využili meziknihovní výpůjční službu. Necelá jedna pětina čtenářů se podle odpovědí neumí orientovat v uspořádání fondu.

„Knihy lze totiž fyzicky hledat buď podle žánru, nebo pod příjmením autora. Všechny regály jsou označeny na horní liště a lze se orientovat také podle katalogu knihovny, kde čtenář vidí, zda je kniha k dispozici a kde ji má hledat?“ vysvětlila ředitelka.

Knihovna Kroměřížská je pořadatelem mnoha akcí – kurzů, přednášek, besed, setkání, hudebních i literárních projektů. Informace o nich získávají návštěvníci nejčastěji z e-mailů, webu knihovny, z programů v knihovně a ze sociálních sítí. Navštěvuje je až 40 % registrovaných čtenářů.

Některé otázky se zaměřily na spokojenost s prací, ochotou a vstřícností zaměstnanců knihovny, tady bylo spokojeno 93 % návštěvníků. Prostory a technické vybavení hodnotilo kladně 98 % dotázaných. Méně spokojení čtenáři upozorňovali na malý konferenční sál, málo míst na sezení a málo soukromí, někteří poukazovali na zastaralost sociálních zařízení a upozorňovali i na nedostatek parkovacích míst před knihovnou pro její návštěvníky nebo na nedostatečnost veřejného osvětlení.

„Celkově dopadlo dotazníkové šetření pro knihovnu pozitivně. Připomínky a podněty máme zaznamenané, ale řešení mnohých závisí na financích. Některé negativní reakce jsou spojené také s neznalostí, třeba problémy s vyhledáváním konkrétních titulů nebo orientace na webových stránkách. Ke vstřícnosti a ochotě personálu naší knihovny není co dodat. Děkujeme všem, kteří se vyslovili a pomohli nám některé věci řešit, nad některými se zamyslet a tím zase posunout naši práci blíže k našim uživatelům. A o to nám jde především,“ uzavřela Kašpárková.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: MěÚ Kroměříž