ČSSD s podporou Zelených chce vrátit Zlínskému kraji dobrého hospodáře

29.06.2020 19:16

ZLÍN - Česká strana sociálně demokratická  představila dnes ve Zlíně své kandidáty pro nadcházející krajské volby ve Zlínském kraji. Lídrem je lékařka, dlouholetá komunální politička z Kroměříže a bývalá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová, dvojkou bývala radní a současná zastupitelka Zlínského kraje vsetínská pedagožka Taťána Valentová Nersesjan. Třetí místo na kandidátce patří bývalému poslanci PS ČR Antonínu Seďovi, čtvrtý je ředitel ZŠ ve Vsetíně Petr Kořenek. S pořadovým číslem pět kandiduje lékař kroměřížské nemocnice Richard Kreml ze Strany Zelených, šestá je zdravotní sestra KNTB Martina Hvozdenská. Na kandidátní listině sociální demokracie je i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Do voleb jdeme s cílem jednoznačně změnit vedení Zlínského kraje. Uplynulé čtyři roky považujeme za trestuhodně promrhaný čas, chceme ukončit éru arogance, chaosu a megalomanských plánů a vrátit se na kraji k poctivé práci, kterou v minulosti ČSSD ve jeho vedení prokázala. Jsem ráda, že můj tým tvoří zkušení komunální politici, jsou v něm starostové, zkušení krajští politici a zejména bývalý krajský hejtman Stanislav Mišák, současní krajští zastupitelé Milena Kolaříková a Petr Navrátil. Čemu jsem nesmírně ráda je, že se tu snoubí oranžová barva se zelenou, a že naši kandidátku posilují osobnosti ze Strany Zelených,“ řekla v úvodu Olga Sehnalová.

Hlavním cílem ČSSD v kraji podle Olgy Sehnalové je v současné době záchrana krajského zdravotnictví, zachování dostupnosti zdravotní péče pro občany ve Zlínském kraji, nadále rozvíjet všechny čtyři okresní nemocnice a Krajskou nemocnici T. Bati zmodernizovat ve stávajícím areálu.

„Je nám naprosto jasné, že kvalitní zdravotnictví nelze dělat bez personálu. To je naše druhé velké téma, přilákat a udržet zdravotníky v krajských nemocnicích tak, aby ji obyvatelům Zlínského kraje  měl kdo poskytovat,“ zdůraznila Olga Sehnalové.
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, rodačka z Uherského Hradiště uvedla, že Zlínský kraj pod vedením Jiřího Čunka vůbec nevzkvétá, což doložila třemi příklady. „Vadí mi, že hejtman se snaží s lidmi manipulovat a vsugerovat, že předražená nemocnice je jedinou alternativou. Druhým příkladem jsou zanedbané sociální služby, na něž Zlínský kraj v rámci celé České republiky dává nejméně. Chaos začínaje personáliemi až absencí jakékoli koncepce je až do očí bijící. Třetím příkladem je těžba štěrkopísku v oblasti Uherského Ostrohu. Čeká nás veliké sucho a v takové situaci Zlínský kraj nechává jeho těžbu v podstatě bez povšimnutí a přitom jde o zdroj pitné vody pro 140 tisíc lidí.“ vyjmenovala ministryně.
„Společně s Olgou Sehnalovou bojujeme proti manipulacím a lžím, které vycházejí ze Zlínského kraje v souvislosti s tzv. reformou krajského zdravotnictví. Změnit nemocnice takovým způsobem, abychom zhoršili dostupnost zdravotní péče pro dvě třetiny kraje, je průšvih, který dříve nebo později budeme splácet všichni. Máme v kraji čtyři nemocnice, žádná neschází ani nepřebývá a je to nejcennější, co zde máme. Musíme zabojovat o to, aby nám zůstaly a také se o ně starat a rozvíjet, abychom v nich měli spokojený personál, pacienty a nevyhazovat zbytečně peníze na další hromady betonu, navíc na to nemáme peníze,“ řekl lékař kroměřížské ortopedie  Richard Kreml.
„Ve Zlínském kraji je naprosto mimořádná situace, kdy bez nadsázky čelíme pokusu o tunelování nemocnic. Mimořádné situace vyžadují mimořádná řešení. Proto se Zelení rozhodli nesestavovat vlastní kandidátku, ale posílíme sestavu ČSSD. Shodli jsme se na drtivé většině programových otázek  na úrovni kraje. Pro kandidáty Strany Zelených je prioritou i důraz na investice do zlepšení životního prostředí a příprava na důsledky klimatické změny. Musíme počítat s dlouhodobým suchem i přívalovými srážkami. Chceme, aby kraj podporoval dobré hospodáře v zemědělství a lesnictví. Říkáme jasné NE těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu. Podpoříme také kotlíkové dotace, což je jedna z mála reálných možností, jak zlepšit stav ovzduší”, dodal Richard Kreml.
„Nepřipustím přesun zlínské nemocnice do Malenovic. Důvody jsou naprosto jasné. Tento záměr je absolutní nesmysl nejen po stránce ekonomické, je absurdní i z hlediska polohy a dojezdnosti z celého kraje. Zdravotnictví v kraji trpí a trpí i sociální služby. V tomto období se slovy pana hejtmana nepostavila ani psí bouda., natož jediný domov. Nepřipustíme přesuny domovů z rukou kraje. Zajistíme spolu se státem a obcemi výstavbu bydlení pro mladé rodiny.  Posílíme financování sociálních služeb,“ řekla dvojka na kandidátce Taťána Valentová Nersesjan. Dodala, že dalším záměrem ČSSD je podpora oddílů, klubů a souborů, které v této době docela strádaly, ale zato hodně peněz šlo katolické církvi.
Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v KNTB Martina Hvozdenská sdělila, že zlínská nemocnice nikomu na hlavu nepadá. „Ano, potřebujeme novou internu, na kterou byly plány, peníze, stavební povolení a pan Čunek nechal vše propadnout, takže se stavět nezačalo. Pokud se podíváme na hospodaření, tak Baťova nemocnice negeneruje žádný zisk. Z čeho by tedy měla platit kraji nová nemocnice nájem?  Za další se uvažuje o tom, že základní péče o pacienty proběhne v nové nemocnici a pak se budou pacienti rozvážet na doléčení do okolních nemocnic. Argumentuje se, že v Baťově nemocnici se pacienti převážejí z oddělení na oddělení. Ale rozvoz pacientů do dalších nemocnic už nevadí? Tak co je lepší?“ zeptala se na závěr svého vystoupení Martina Hvozdenská. 

Bývalý hejtman Stanislav Mišák vyslovil přání, aby se správa Zlínského kraje vrátila do správných rukou správných hospodářů, a taky aby se vrátila kultura jednání, aby vymizela arogance, opovržení a urážky, které se promítaly do jednání zastupitelstva. Také z tohoto důvodu přijal nabídku na kandidaturu do krajských voleb.
„Věřím, že od občanů dostaneme tak silný mandát, abychom mohli účinně ovlivňovat řízení kraje a vrátit mu řádného hospodáře, řádného správce a slušné, korektní a pravdivé jednání i informování občanů,“ dodal Stanislav Mišák.

Text a foto: Vlastimil Langer