Členské příspěvky na rok 2019

01.01.2019 13:12

Pro následující druhy členství platí pro rok 2019 tato výše příspěvku: řádní členové – 750 korun, senioři a studenti – 350 korun a mimořádní členové – 1150 korun. Senioři nad 75 let členský příspěvek neplatí, pouze 50 korun za zhotovení průkazu.
Žádáme všechny členy, kteří dosud příspěvek nezaslali, aby tak co nejdříve učinili. Platit lze buď převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky. V obou případech, tedy jak převodem, tak složenkou, je nezbytně nutné uvést jako variabilní symbol číslo vaší členské průkazky. Platbu je možno provést rovněž osobně v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.
Zdroj: Mediažurnál 4/2018