Členské příspěvky 2017

22.01.2017 12:30

Nastal čas pro placení členských příspěvků na rok 2017, termín končí 31. března, prodloužený termín (s omezením členských práv např. práva hlasovat) končí 30. dubna. Pokud se tak do uvedeného termínu nestane, bude členský příspěvek zvýšen o 50 procent s tím, že se takto zvýšený musí uhradit do 15. září. Po tomto datu už nebude možno peníze za členství syndikátu poukázat a členství zanikne z důvodu neplnění základní členské povinnosti.
Pro následující druhy členství platí pro rok 2017 tato výše příspěvku: řádní členové – 750 korun, senioři a studenti – 350 korun a mimořádní členové – 1150 korun. Senioři, jejichž věk překročil 75 let, neplatí od roku 2016 členský příspěvek, ale mají povinnost zaplatit pouze 50 korun za vystavení průkazu.
Platit lže třemi způsoby. Převodem na účet SN ČR 6007047001/5500 nebo prostřednictvím složenky. V obou případech, tedy jak převodem, tak složenkou, je nezbytně nutné uvést jako variabilní symbol číslo vaší členské průkazky. Platbu je možno provést osobně v hotovosti přímo v kanceláři SN ČR. Upozorňujeme, že snížené příspěvky pro seniory je možno přiznat až na základě doložení důchodového výměru.
Zdroj: Mediažurnál 4/2016