Členská schůze

26.10.2016 13:45

P o z v á n k a

na členskou schůzi pobočného spolku Klubu novinářů  SN  ČR Zlín, která se koná dne 23. 11. 2016 od 16 hodin v interhotelu Moskva Zlín.

 

Program členské schůze:

1. Zahájení členské schůze

2. Volba předsedy členské schůze, členů mandátní a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze

3. Schválení stanov pobočného spolku - návrh stanov je k nahlédnutí v kanceláři KN SN ČR ve Zlíně každý pracovní den od 13-14  hodin a na webových stránkách Klubu novinářů Zlín www.klubnovinaruzlin.cz

4. Volba rady pobočného spolku - návrhy na členy rady pobočného spolku lze podávat ode dne odeslání této pozvánky na adresu: presszlin@volny.cz.

5. Volba kontrolní skupiny pobočného spolku  - návrhy na členy kontrolní skupiny  pobočného spolku lze podávat ode dne odeslání této pozvánky na adresu: presszlin@volny.cz

6. Diskuse

7. Závěr

    

Ve Zlíně, dne 21. 10. 2016

 

                                                                                         Jana Bubeníková

                                                                            předsedkyně Klubu novinářů Zlín

Pozn:  Prosíme o potvrzení účasti na adresu: presszlin@volny.cz, nejpozději do 16. listopadu