Chystá se rekonstrukce silnice v Soběsukách-Milovicích

01.07.2018 07:54

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přes 10 milionů korun vynaloží Ředitelství silnic Zlínského kraje na rekonstrukci téměř 400metrového úseku silnice v Soběsukách-Milovicích na Kroměřížsku. „V místě stavebních prací bude platit úplná uzavírka a pro motoristy bude vyznačena objízdná trasa. Smluvní cena za tuto zakázku činí 10,273 milionu korun. Stavba bude financována Zlínským krajem,“ uvedla krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.
„Stavební práce budou zahájeny 2. července a jejich ukončení je plánováno do 30. září,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
Celková délka opravovaného úseku silnice bude 397 metrů. V části úseku bude provedena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. Šířka komunikace bude šest metrů, vozovka bude lemována betonovými obrubníky. Zajištěno bude také odvodnění komunikace. Podle samostatné projektové dokumentace zajišťované obcí Soběsuky zde bude vybudován rovněž zastávkový pruh osobní linkové dopravy.
Stavba bude po dobu tří měsíců probíhat za úplné uzavírky silnice.
Vlastimil Langer
Foto: www.rszk.cz
Zdroj:
www.kr-zlinsky.cz