Chodníky u vjezdů do města i u školy už slouží pěším

03.10.2020 07:55

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Během letních měsíců se ve Valašských Kloboukách intenzivně rekonstruovaly staré chodníky a síť pro pěší se rozšiřovala i o nové metry v místech, kde dosud bezpečné trasy chyběly.

„Po nově vydlážděných chodnících už se tak procházejí lidé na Sbořisku, v Cyrilometodějské ulici, na Dlouhé i na Školní. Na obnovu město čerpalo dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury i Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedla tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Díky rekonstrukcím se značně proměnila tvář vjezdů do města Valašské Klobouky ze směru od Poteče i od Lipiny, kde komunikaci lemuje dohromady téměř šest set metrů bezbariérových chodníků. Další významné úseky vyrostly v rámci projektu Bezpečné cesty do školy, kde se opravovalo na Školní a stavěly se nové úseky na Dlouhé,“ shrnula starostka Eliška Olšáková.

Na Sbořisku proběhla nejen úprava původního chodníku, ale i sjezdů od rodinných domů na krajskou komunikacia v jedné části se stavěla i opěrná zídka. Následně přijde na řadu instalace nového veřejného osvětlení. Náklady činí necelé dva miliony korun a více než polovinu pokryje dotace z IROP.

„Rekonstrukci starého chodníku v Cyrilometodějské ulici a výstavbu nové části vedoucí do ekoparku Trhovisko podpořil Státní fond dopravní infrastruktury. Investice si vyžádala 1,7 milionu korun,“ připomněla Lenka Zvonková.

Bezpečné cesty do škol se rozšířily o více než 800 m2nového chodníku vg Dlouhé a 470 m2obnoveného chodníku ve Školní. Bezbariérový je také přístup od základní školy směrem k autobusové zastávce. Zde navazuje upravený přechod pro chodce i zrekonstruovaná křižovatka se zpomalovacími prahy ze žulových kostek. V lokalitě bylo zbudováno nové veřejné osvětlení za 1 milion korun.

„Součástí bude také druhá bezbariérově upravená křižovatka do nové lokality v Dlouhé, která ale bude dokončena až po přeložení středotlakého plynovodu. Předpokládáme, že by se tak mělo stát do konce listopadu,“ upřesnil Radek Bařinka, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje. Celý projekt na úpravu tras v okolí školky a školy vyšel na 10 milionů korun a více než 85 % uznatelných nákladů dotoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Valašské Klobouky