Charita Zlín získala již třetí „sociální automobil“

13.02.2019 15:06

ZLÍNSKÝ KRAJ - Již třetí automobil, který bude sloužit pracovníkům Charitní pečovatelské služby Zlín, získala v úterý 12. února k terénní i ambulantní péči Charita Zlín.
„Je výborné, že se díky vozidlu sociální služba ještě více přiblíží lidem. Na cestách za seniory a dospělými se zdravotním postižením jsou pečovatelky celý den, ročně najezdí v průměru téměř osmdesát tisíc kilometrů ve Zlíně a jeho nejbližším okolí,“ sdělila Michaela Blahová, radní pro oblast sociálních věcí, neziskového sektoru a rodinné politiky. Dva z těchto vozů Charita Zlín využívá již několik let.

„Charitní pečovatelskou službu v loňském roce využilo 345 uživatelů, v terénu se uskutečnilo téměř 25 tisíc návštěv. Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby Zlín v letošním roce poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019, statutární město Zlín a dárci,“ upřesnila krajská tisková mluvčí Ad=la Kousalová.

„Naším úkolem a posláním je pomoc potřebným. Nebylo by to možné bez podpory naší práce. Práce v sociálních službách je nedoceněná a pracovníkům to usnadní jejich práci. Musím tedy poděkovat za každou podporu, zvláště těm, kteří podporují díky dobrým výsledkům svého podnikání,“ poděkoval zástupcům 39 místních firem, které se letos do projektu zapojily, Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.

Charitní pečovatelská služba Zlín je od roku 1991 poskytována denně terénní i ambulantní formou. Poskytovanými základními činnostmi služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativně služba nabízí dohled nad dospělým uživatelem služby. Jedná se o úkon v určitém časovém úseku, kdy pracovník služby zastoupí pečujícího rodinného příslušníka, a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě.
Vlastimil Langer
Foto: www. kr-zlinsky.cz
Zdroj: www.kr-zlinsky.cz