Cestujícím v Luhačovicích slouží nový dopravní terminál

18.10.2020 07:14

LUHAČOVICE - Obyvatelé i návštěvníci Luhačovic od října využívají moderní dopravní terminál. Kompletní rekonstrukce autobusového nádraží byla největší letošní investicí města a přináší cestujícím lepší komfort při přestupu mezi různými druhy dopravy i větší bezpečnost a moderní řešení celého prostoru.
„Kromě kompletní rekonstrukce nástupišť, povrchů silnice a souvisejících ploch byla u nádraží vybudována zcela nová okružní křižovatka, která nahradila původní křižovatku a točnu pro autobusy. V prostoru okružní křižovatky vznikla i nová parkovací místa pro stání do pěti minut určená hlavně pro snadné vysedání dětí, které rodiče přivážejí ráno auty do nedaleké školy. Další parkovací místa pro krátkodobé stání jsou i vedle budovy vlakového nádraží,“ uvedl místostarosta Jiří Šůstek odpovědný za investice města.
Celkově prostor dopravního terminálu nabízí řadu moderních řešení. „Autobusovým nádražím prochází bezbariérové komunikace pro pěší, nové jsou přechody pro chodce i veřejné osvětlení. Osvětlené jsou na rozdíl od původních zastávek nové prostorné prosklené přístřešky pro cestující. Nechybí v nich možnost prezentace města nebo dalších subjektů v tzv. citylightech. Moderní přístřešky jsou navíc realizovány jako tzv. zelené zastávky, protože jejich střechy jsou osázený zelení. V křižovatce u nového terminálu přibyla také nová zábradlí, která zamezují vstup do vozovky mimo přechod. Na nádraží nechybí samozřejmě ani elektronická tabule s příjezdy a odjezdy spojů nebo moderní stojany pro kola,“ doplnil Šůstek.
„Rozsah rekonstrukce a zároveň poměrně stísněné podmínky na staveništi si vyžádaly i úplnou uzavírku autobusového nádraží a okolí. Po dobu stavby autobusy zastavovaly u dočasných nástupišť, vytvořených za budovou sousedícího vlakového nádraží. Stavba byla rozdělena do tří etap v závislosti na tom, jak moc byl omezen průjezd kolem nádraží. Náklady stavby dosáhly 18,2 milionů korun. Projekt Terminál Luhačovice spolufinancovala Evropská unie z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Městu se na nový terminál podařila získat dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši sedmi milionů,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku Magdalena Blahová.
Že se městu podařilo vybudovat moderní terminál je i dobrou vizitkou Luhačovic pro návštěvníky. Prostorem autobusového nádraží sem totiž každoročně míří tisíce turistů a lázeňských hostů. Jak nastínil starosta Marian Ležák, rekonstrukce byla ale velmi důležitá právě i pro místní občany, stejně jako pro ty, kdo do Luhačovic denně dojíždějí do školy nebo za prací.
 „Za hlavní považuji, že se díky opravě nádraží významně zvýšila bezpečnost  cestujících i  všech, kdo kolem nádraží prochází. Jsem rád, že příjemné prostředí nového terminálu navíc přináší do našeho města další ekologické prvky,“ doplnil starosta Ležák.
Město původně v půli října plánovalo i slavnostní symbolické otevření terminálu, ale kvůli současným opatřením od akce muselo ustoupit.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Měú Luhačovice