Cestovní ruch - těžké časy netrvají věčně

25.04.2020 10:37

Vzhledem k nouzovému stavu situace turistického regionu Východní Morava, který pokrývá teritorium Zlínského kraje, je obdobná, jako ve zbytku ČR, cestovní ruch zde přestal existovat prakticky okamžikem vyhlášení nouzového stavu.
„Rozběh odvětví cestovního ruchu ve Zlínském kraji bude pozvolný, nelze předpokládat, že vše bude naplno fungovat ze dne na den. Navíc se dá přepokládat, že mnohé subjekty aktuální situaci nezvládnou a řada provozoven nebude znovu otevřena. Své sehraje také výpadek příjmů u velké řady živnostníků a zaměstnanců, řada lidí bude intenzivně pracovat na znovuoživení svých pracovních aktivit, mnozí potenciální klienti budou pravděpodobně muset své cesty odložit,“ sdělila Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
„Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se na tuto situaci připravuje. Zejména modifikujeme naše marketingové aktivity tak, aby obsahově reflektovaly předpokládanou situaci, a připravujeme jejich nasazení na dobu, která odpovídá harmonogramu uvolnění podnikatelských a dalších činností, který byl oznámen 14. dubna vládou. Převážnou část marketingu budeme zcela logicky věnovat domácímu cestovnímu ruchu. V letošním roce budeme komunikovat také dovnitř našeho regionu, a motivovat občany kraje, aby poznávali svůj kraj a zažívali sounáležitost s regionem, kde žijeme,“ řekla ředitelka.
K propagaci Východní Moravy využije Centrála řadu zajímavých témat. Jedním z nich je Odkaz fy Baťa pro region. To je silné téma, které se týká nejen Zlína, ale také Valašska, Kroměřížska, Slovácka. S tím souvisí také produkt Baťův kanál.
„Další osobností, kterou chceme využít k přilákání hostů je středověký filozof J. A. Komenský, ten také žil ve velmi složité době. Důležitým tématem je cykloturistika ve všech podobách, která je velmi silnou stránkou celého kraje. Od června budou zřejmě otevřeny také hrady a zámky. K tomuto tématu jsme vydali přehlednou mapu, která naviguje ke čtyřicítce turisticky zajímavých hradů, zámků a jejich zřícenin,“ vyjmenovala Petra Psotková.
K pobytu v přírodě a inspirativnímu poznávání krajiny povedou témata Detox na Východní Moravě a také Valašsko zpět v čase.
„Věříme také v návrat života do našich lázní a skvěle vybavených wellness center, víme, že nejen lázeňská léčba, ale i relaxace je pro náš region silné a jedinečné téma, proto sem směrujeme také naše úsilí. Naší snahou je hledání různých forem podpory cestovního ruchu – zejména v té oblasti, pro niž je Centrála cestovního ruchu zřízena – tj. v oblasti marketingu, propagace cestovního ruchu a budování povědomí o turistické destinaci Východní Morava, která reprezentuje turistický potenciál Zlínského kraje,“ uzavřela ředitelka.
Vlastimil Langer
Zdroj a foto:
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.