Cesta od Penny po kompletní opravě připadne na podzim městu

13.07.2020 09:04

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Po měsících příprav se uzavřela dohoda mezi krajskou organizací Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK ) a městem Rožnov pod Radhoštěm, jejímž výstupem je dohodnutá kompletní oprava dlouhodobě problematické komunikace v lokalitě Hradišťko od supermarketu Penny až ke křižovatce u restaurace Písečná.

„Opravu bude realizovat a financovat společně ŘSZK a město Rožnov a po jejím dokončení dojde k bezúplatnému převodu komunikace do majetku města. Práce mají začít v srpnu a skončit by měly do konce října tohoto roku,“ uvedla Marek Havran z rožnovské radnice.         

Krajem vlastněná komunikace v lokalitě Hradišťko je dlouhodobě v žalostném stavu. „To je hlavní důvod, proč jsme se dohodli, že do opravy půjdeme společně. Druhým důvodem pak je fakt, že po opravě převezmeme bezplatně komunikaci do naší správy. Na opravy této cesty jsme dlouhodobě tlačili a navazuje to na již proběhlé opravy ulice Bezručovy.  Proto jsme rádi, že se nyní rekonstrukce bude realizovat a že pak cestu převezmeme do naší správy,“ řekl starosta Rožnova Radim Holiš.

„Ředitelství silnic Zlínského kraje původně mělo v plánu opravit zmiňovanou silnici sice po celé délce 303 metrů, ale jen pruh široký 6,5 metru. Přičemž cesta celá je široká kolem 10 až 11 metrů. Proto jsme se domluvili na tom, že cestu opravíme společně a zbytek šíře nad 6,5 metru zaplatí město. Jsme rádi, že k této dohodě došlo, protože se jednalo o dlouhodobý problém,“ řekl místostarosta Rožnova Jan Kučera. 

O zapojení města do opravy i následného převzetí do vlastní správy rozhodla na konci června Rada města Rožnov. Součástí podání do rady byla dohoda o společném postupu při realizaci opravy a také další informace týkající se například firmy, která bude opravu realizovat.
„Dle dohody města a kraje je z důvodu technologických návazností a postupů žádoucí, aby celou opravu realizoval jeden dodavatel, a to ten, kterého vybralo ŘSZK na základě své rámcové dohody na opravy silnic II.a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje v okrese Vsetín pro roky 2019-2020. V tomto případě se jedná o společnost Swietelsky stavební s.r.o.,“ informoval Dalibor Kubiš z odboru správy majetku MěÚ Rožnov.  

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Rožnov pod Radhoštěm