Československý den se opět vydařil

08.11.2019 23:39

 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Město aktivně buduje vztahy se svými partnerskými městy. Svědčí o tom také čtvrteční čtvrtý Československý den, během nějž žáci 6. tříd z Valmezu hostili stejně staré školáky z pěti škol v Partizánském.

Vždy čtyři chlapci a stejný počet děvčat z pěti základních škol v Partizánském tak ve skupinkách zavítali k šesťákům na valašskomeziříčských základních školách Křižná, Masarykova, Šafaříkova, Vyhlídka a Žerotínova. „Proti předchozím letům, kdy se Československý den nesl zejména ve znamení společné výuky, se ten letošní zaměřil spíše na spolupráci a vzájemné poznávání,“ nastínila Stanislava Šnajdrová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu. Děti tak dle programu, který si pro ně školy připravily, například smažily palačinky, pekly frgály, navštívily městskou knihovnu, hvězdárnu nebo si prohlédly město. Společně se školáky do Valašského Meziříčí přijeli také Vladimír Karásek - zástupce primátora města Partizánské, Pavol Horňan - vedoucí školského úřadu a Elena Valenteje - starostka obce Radobica.

O týden později tedy ve čtvrtek 14. listopadu budou Československý den hostit také školy v Partizánském, kam pro změnu zavítají šesťáci z Valašského Meziříčí. „Společná setkání žáků našich základních škol se stejně starými spolužáky z Partizánského pořádáme pravidelně od roku 2015. Podnět k nim dal Jozef Božik, primátor města Partizánské, který významně podporuje československou vzájemnost, za což jsme moc rádi,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková a pokračovala: „Hlavní přínos setkávání žáků druhého stupně spočívá ve vzájemném poznávání našich sousedů. Děti z Valašského Meziříčí se navíc seznámí se slovenštinou, které už často téměř nerozumí.“

Rudolf Maňas

Foto: MěÚ Valašské Meziříčí