Cenu města převzali P. Karel Janíček, František Maňas a Miloš Vaculčík

23.01.2018 10:13

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – V sobotu 20. ledna se konal jednadvacátý ročník Plesu města Valašské Klobouky, při němž proběhlo i slavnostní předávání Cen města. Radnice je uděluje významným osobnostem či spolkům za jejich přispění k rozvoji zdejší kultury, sportu, spolkového života i města jako celku. „Držiteli ocenění se pro rok 2018 stali valašskokloboucký farář P. Karel Janíček, bývalý ředitel ZUŠ, dlouholetý pedagog a hudebník František Maňas a člen SDH Mirošov a trenér mládežnických týmů požárního sportu Miloš Vaculčík,“ informovala tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.

„Cena města je způsobem, jak můžeme významným osobnostem vyjádřit uznání a poděkování za přínos pro rozvoj našeho města. Je nám ctí udělit ocenění třem pánům, kteří činnost ve svém oboru neberou jako práci, ale jako poslání,“ řekla starostka Eliška Olšáková a dodala, že každý z oceněných je ve svém okolí vnímán jako vzor. „Otec Karel Janíček je osobností s přirozenou autoritou nejen mezi farníky, ale i ostatními spoluobčany. Pan František Maňas je pedagogem, který k sobě táhne mladé generace hudebníků a velkou měrou utváří hudební tradici našeho města. A pan Miloš Vaculčík v Mirošově stmeluje tamní mládež, vede ji ke sportu, týmové spolupráci a zodpovědnosti,“ představila držitele letošních cen.

P. Karel Janíček ve Valašských Kloboukách působí od roku 2000. K jeho kněžskému poslání ve farnosti patří vedle bohoslužeb, křtů, svateb, zpovědí a dalších i činnost budovatelská. Prvním velkým úkolem byla generální oprava kostela Povýšení sv. Kříže (v letech 2001 až 2003), druhou významnou akcí byla stavba kaple sv. Václava v Poteči (v letech 2006 až 2009). Za zmínku ovšem stojí i řada oprav v kostele v Lačnově a v Tichově, oprava farní stodoly či restaurování interiéru kaple sv. Cyrila a Metoděje. Největší a nejrozsáhlejší dílo, jak z pohledu velikosti, tak z objemu financí, byla realizace Pastoračního domu a jeho zázemí (v letech 2014 až 2016).

František Maňas do Valašských Klobouk přišel v roce 1969, kdy nastoupil do Lidové školy umění jako učitel, v letech 1992 - 2009 byl ředitelem ZUŠ ve Valašských Kloboukách. Působil i jako pedagog na zdejším gymnáziu. Je zakladatelem celé řady hudebních uskupení. Působil jako umělecký vedoucí dechové hudby Lidečanka, která v roce 1998 získala na Polka-festu 1. místo. V roce 2009 se stal držitelem ocenění pro nejlepší pedagogické pracovníky Zlínského kraje. Další hejtmanské uznání získal v roce 2012, a to ocenění pro osobnosti moravské dechovky za dlouholetou práci v hudbě. Velkým úspěchem bylo první místo z celostátní soutěže dechových souborů v Letovicích, které získal v loňském roce s dětským dechovým souborem valašskokloboucké ZUŠ. Bezmála třicet let doprovází hudbou svatební i smuteční obřady a řídí chrámový sbor v kostele Povýšení sv. Kříže.

Miloš Vaculčík je dlouholetým aktivním členem Sboru dobrovolných hasičů Mirošov, kde v roce 2008 převzal záštitu nad sportovní přípravou mládežnických týmů požárního sportu.  Jako trenér tak vede děti nejen k hasičskému sportu, ale také je učí zodpovědnosti za svěřenou techniku. Za jeho trenérského vedení dosáhla mirošovská družstva celé řady úspěchů a ocenění na soutěžích v požárním sportu i na pohárových soutěžích. Coby aktivní člen SDH Mirošov se Miloš Vaculčík podílí rovněž na organizaci každoroční noční hasičské soutěže, při níž soutěží bezmála 50 družstev a kterou také hojně vyhledává návštěvnická veřejnost.

Vlastimil Langer

Zleva starostka Eliška Olšáková, Miloš Vaculčík, František Maňas, P. Karel Janíček a místostarosta Martin Janík. Foto: www.valasskeklobouky.cz

 

Ing. Lenka Zvonková                        tisková mluvčí