Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se připravuje na postupné uvolňování krizového stavu

13.04.2020 09:49

Opatření, která jsou součástí opatření vlády vyhlášených v souvislosti s epidemií koronaviru, zasáhla bezesporu nejvíce segment cestovního ruchu. Ze dne na den přestal existovat, když se zastavil provoz v restauracích, v hromadných ubytovacích zařízeních, lázních, wellness centrech, uzavřena jsou turistická informační centra, muzea, galerie, hrady, zámky, zoo a další turistické cíle. K tomu je nutno přidat zákaz pořádání akcí. To vše má přímý dopad na široký okruh aktérů cestovního ruchu a jejich zaměstnanců.
Z průběhu krizového stavu a prohlášení představitelů vlády se dá usuzovat, že letošní turistická sezona bude mnohem kratší než obvykle, navíc se bude odehrávat zejména tuzemsku.
„Této skutečnosti jsme přizpůsobili naše marketingové aktivity, které máme připraveny na dobu, kdy bude zřejmé, že část opatření bude rozvolněna. Převážnou část marketingu budeme věnovat podpoře domácího cestovního ruchu, a to jak v našem kraji, tak v rámci celé České republiky. Ve velmi omezené míře pracujeme na podpoře blízkých trhů, u nichž je předpoklad možnosti a zájmu o cesty na Východní Moravu (Slovensko, Polsko, Rakousko). U ostatních zahraničních trhů sice nechceme ‚vyklidit‘ pozice, ale v aktuální situaci do nich nebudeme investovat“, řekl Petra Psotková, ředitelka Centrály Cestovního ruchu Východní Moravy.
Ve struktuře hostů, kteří navštěvují turistických region Východní Morava, převažují tuzemci -  ti představují 85% návštěvníků. Proto je pro region nezbytné si tyto návštěvníky udržet a rovněž podpořit sounáležitost s regionem u občanů našeho kraje.
„Počítáme s tím, že lidé budou preferovat cestování po ČR a budou hledat spíše kratší pobyty. Souvisí to mj. s tím, že tzv. ‚velké‘ dovolené, které si mnozí zakoupili, budou přesunuty zřejmě do příštího roku, navíc kvůli výpadkům v příjmech budou lidé hledat levnější varianty pobytu. Připravili jsme pestrou nabídku témat, v nichž akcentujeme aktivní pobyt v přírodě, a to jak cykloturistiku, pěší turistiku či plavby na Baťově kanálu. Chceme přilákat hosty do čistého prostředí na Valašsko či do biosférické rezervace Bílé Karpaty,“ sdělila ředitelka. Pochopitelně k tomu CCRVM přidá příběhy významných osobností, jakým byli bratři Baťové, J. A. Komenský, odkazuje na tradice, ukazuje bohatství a atraktivitu hradů, zámků, muzeí.
„Den před vyhlášením krizového stavu jsme z tiskárny přivezli přehledné mapy hradů a zámků Východní Moravy. Již se těšíme, až je budeme moci dodat do našich turistických informačních center. Jeden z produktů, který jsme připravili, je zaměřen na duševní restart na Východní Moravě, což na dnešní situaci dokonale sedí. Věříme, že lidé budou Východní Moravu rádi objevovat a vracet se k nám“, doplnila Petra Psotková.
Vlastimil Langer
Zdroj foto: Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.