Biskup Josef Nuzík požehnal novému internímu pavilonu Vsetínské nemocnice

12.02.2020 14:53

VSETÍN - Do posledního místa byla v úterý 11. února 2020 zaplněna kaple sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice, kde se u příležitosti Světového dne nemocných konala mše svatá s možností přijetí svátosti pomazání z rukou biskupa Mons. Josefa Nuzíka. Ten následně požehnal novému pavilonu se zázemím pro interní a neurologická pracoviště. „Požehnání patří tomuto místu, pacientům, kteří zde přicházejí hledat pomoc ve své nemoci, ale i zdravotníkům, jež zde pracují, a všem, kteří se podílejí na chodu nemocnice,“ uvedl biskup k přítomným. Následně se pozdravil i se zdravotníky na oddělení, setkání s pacienty však mělo vzhledem ke stávajícímu zákazu návštěv z důvodů chřipkové epidemie jen symbolickou podobu.

Slavnostního setkání v prostorách nového interního pavilonu se zúčastnili zástupci Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem, starosta Vsetína Jiří Růžička a místostarostka Simona Hlaváčová, ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková, zástupci vedení, primáři, zdravotníci bývalí i stávající, a mnozí další hosté. „Ve Vsetínské nemocnici se podařilo vybudovat pracoviště, které společně s internou v Uherském Hradišti patří k nejmodernějším svého druhu. Stavbě předcházela dlouhá přípravná fáze, rozhodování, diskuze, ale mohu říci, že tím investice ve Vsetíně nekončí. Máme připraveny plány dalšího rozvoje Vsetínské nemocnice,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Poděkoval zároveň za péči, kterou se mu dostalo ve zdejší nemocnici jako pacientovi. S pacientským poděkováním se připojil i starosta Jiří Růžička. „Obecně platí, že si někdy málo vážíme toho, co máme. Já jsem osobně velmi rád, že zde máme Vsetínskou nemocnici s odborníky a zdravotníky, kteří zde pracují. A přijal jsem nedávno s radostí informaci, že hospitalizovaní pacienti vyhodnotili Vsetínskou nemocnici jako nejlepší v rámci Zlínského kraje v anketě HCI Nejlepší nemocnice,“ komentoval starosta Vsetína Jiří Růžička. Nemocnice si je vědoma, že součástí kvalitní lékařské a ošetřovatelské péče je i péče o duchovní potřeby pacientů. Již pátým rokem zde působí dvojice nemocničních kaplanů, věřící mají přímo v nemocnici k dispozici i kapli sv. Růženy, kde se konají pravidelné bohoslužby. O novém interním pavilonu, který by poskytoval potřebné zázemí pro ambulance i lůžkovou část, snilo již několik generací vsetínských zdravotníků. Základní kámen budovy byl položen 30. září 2016, tomuto kroku předcházely roky příprav a přípravných prací. Samotná stavba trvala tři roky, celkové náklady Zlínského kraje přesáhly 230 milionů korun. Vsetínská nemocnice se postarala o vnitřní vybavení, například monitorovací systém na JIP přišel na 7 milionů Kč, lůžka na více než 6 milionů, další nábytek na 6,6 milionu, vybavení gastroenterologické ambulance na bezmála 4,5 milionu. Provoz byl slavnostně zahájen v prosinci 2018 a od ledna 2019 interní pavilon slouží veřejnosti.

Rudolf Maňas

Zdroj, foto: Vsetínská nemocnice, Lenka Plačková