Baťův mrakodrap čeká modernizace vnitřních i venkovních prostor

13.07.2019 15:28

ZLÍNSKÝ KRAJ – Výměna venkovního osvětlení kolem budovy 21 a modernizace osvětlení v budově samotné, oprava fasády a oplechování střechy, rekonstrukce vzduchotechnických jednotek. „Tyto nutné opravy, které se budou provádět v budově sídla krajského úřadu. Rada Zlínského kraje pro tyto akce schválila zahájení projektové přípravy a investiční záměr na výměnu a modernizaci osvětlení,“ informovala krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.

„Jedná se o výměnu výbojkového osvětlení budovy za variantu s použitím LED technologie, pomocí níž dochází k úspoře elektrické energie až 50 procent. Další akcí je rekonstrukce vzduchotechnických jednotek v objektu 21. budovy navržená z důvodů zlepšení klimatických a zdravotních podmínek zaměstnanců budovy a z důvodu morální zastaralosti systému,“ uvedl Milan Štábl, ředitel krajského úřad Zlínského kraje.

Nová svítidla budou umístěna tak, aby byly nutné pouze minimální zásahy do elektroinstalace a minimální stavební úpravy. Na výměnu osvětlení půjde z rozpočtu Zlínského kraje v letošním roce šest milionů korun. Co se týká rekonstrukce systému vzduchotechniky, předpokládaný rozsah a cenu určí studie proveditelnosti.

Z důvodu poškození lepenkové krytiny a oplechování je nutné uskutečnit kromě výše uvedených také opravu nadstřešení 2. nadzemního podlaží a střechy v 16. nadzemního podlaží, provést nátěr a opravu pojízdné lávky a vlajkových stožárů v tomtéž patře. K této akci bude vypracována projektová dokumentace, na základě které bude zpracován investiční záměr.
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer