Austin pomůže neziskovým organizacím a seniorům

23.10.2020 07:48

VSETÍN – Významný zaměstnavatel, firma Austin Detonator, podporuje ve Vsetíně neziskový sektor řadou způsobů. „Již 11 let například na základě smlouvy s městem pravidelně poskytuje finanční dar ve výši 100 tisíc korun na podporu sociální oblasti.  Letos z něj bude podpořeno sedm neziskových organizací a také senioři, kteří budou testovat bezpečnostní tlačítko,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.
„Ano, tento projekt profesionálně zacílené podpory vsetínských sociálních služeb úspěšně funguje již 11 let. Díky spolupráci s odborníky ze sociálního odboru vsetínské radnice a s místostarostkou Simonou Hlaváčovou se nám takto daří poskytovat podporu sociálním službám tam, kde to je v daném roce nejvíce potřebné a finanční podpora z jiných zdrojů je nepravděpodobná,“ sdělil Dalibor Krpenský ze společnosti AustinuDetonator, která se na přerozdělení daru konkrétním příjemcům podílí spolu s městem.
„Vloni jsme se takto dozvěděli například o připravovaném projektu SOS tlačítek první pomoci pro naše seniory. Myšlenka se nám zalíbila a rozhodli jsme se ji v rámci smlouvy s městem podpořit. Věříme, že tato služba si zejména mezi osamělými seniory najde řadu spokojených uživatelů,“ vysvětlil Dalibor Krpenský.
„Letos získá díky finančnímu daru firmy Austin Detonator příspěvek celkem sedm organizací s devíti projekty. Těší mě také podpora testovacího provozu SOS tlačítek první pomoci pro seniory, které je momentálně v přípravě. Tímto chci firmě za její dlouhodobou filantropii vyjádřit velké poděkování,“ řekla místostarostka Simona Hlaváčová.
A které projekty byly podpořeny?
Diakonieobdrží 26 800 Kč na nákup WC židlí a podpažních chodítek, tyto kompenzační pomůcky tak umožní bezpečný pohyb klientů v domácím prostředí a budou nápomocné při jejich sebeobsluze.
Letokruhy získají 7 000 Kč na nákup pomůcek taktéž přímo do terénu – konkrétně sedátko do vany, skládací vozík a umyvadla na mytí vlasů pro klienty. Podporu 8 000 Kč obdrží Azylový dům pro matky s dětmi na opravu schodiště a umístění bezpečnostních prvků na něm.
Elim Vsetín využije 8400 Kč na obnovu vybavení bytu Azylového domu Elim a 9 000 Kčna nákup šicího stroje, žehličky a žehlícího prkna pro rozvoj a nácvik dovedností pro klienty službySociální rehabilitace.
Částka 20 000 Kč putuje Naději v Rokytnici, kde tento dar pomůže s financováním výměny oken a dveří.
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín získá7 600 Kč, za které nakoupí vysavač pro trénink úklidu pro klienty Sociálně terapeutické dílny VKCI a také dávkovače na dezinfekci a pomůcky pro osobnostní rozvoj klientů.
Částku 3000 Kč obdrží Centrum pro zdravotně postižené ZK na nákup digitální kamery pro natáčení informačních videí pro neslyšící klienty.
Celkem částkou 10 200 Kč pak Austin Detonator podpoří projekt SOS tlačítek pro seniory do domácností. Díky tomuto daru občané, kteří se zúčastní ročního pilotního testování provozu tlačítka, nebudou hradit plnou měsíční částku za pronájem, nýbrž jen její polovinu.

Vlastimil Langer

Zdroj a foto: Měú Vsetín