Arcibiskupský zámek bude otevřen veřejnosti k netradiční prohlídce

15.05.2020 08:47

KROMĚŘÍŽ - Zcela výjimečnou a neopakovatelnou příležitost prohlédnout si téměř celý zámek z jiného úhlu pohledu, než je obvyklé, připravila pro příznivce historie a výtvarného umění Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
„Po dva víkendy, kdy se zámek stane jedním velkým muzeem a galerií, si budou moci návštěvníci projítexpozice individuálně, svým vlastním tempem a nahlédnout i do zákoutí, kterými se běžně neprovází,“ uvedl Martin Krčma, výkonný ředitel Správy zámku.

„Jelikož jsme letos nemohli zahájit návštěvnickou sezonu tradičně na Bolestný pátek, rozhodli jsme se nabídnout lidem příležitost poznat zámek i mimo zavedené prohlídkové okruhya podívat se na expozice vlastníma očima, aniž by byli ,rušeniʻ výkladem průvodce,“ řekl výkonný ředitel Správy zámku.

Trasa, která bude otevřena pouze po čtyři dny, bude začínat v sala terreně (vstup z Podzámecké zahrady) a povede přes reprezentační sály, obrazovou galerii, Manský sál, Starou knihovnu, ochoz zámecké věže a ukončena bude na zámeckém nádvoří. Bonusem této mimořádné akce také je, že se příchozí budou moci seznámit rovnou se čtyřmi návštěvnickými okruhy za cenu jednoho.

„Vítám iniciativu správy zámku umožnit lidem prohlédnout si takřka kompletní interiér a expozice zámku v okamžiku, kdy začíná jeho rekonstrukce,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner.„Po několika měsících budou totiž moci srovnávat, jak skvělou práci šikovné ruce restaurátorů v reprezentačních sálech odvedly,“ dodal Martin Krčma.

Rekonstrukce vybraných zámeckých interiérů začíná již tento měsíc. Většina stavebních a restaurátorských prací bude probíhat tak, aby minimálně omezila návštěvnický provoz. Nelze však vyloučit, že některé návštěvnické trasy bude nutné občas zkrátit či změnit.

„Variantu otevření památky v mimořádném režimu jsme předem konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí a je pro nás samozřejmé, že dodržíme všechny hygienické požadavky. To znamená, že všichni návštěvníci i naši zaměstnanci budou mít roušky, na každém patře bude k dispozici dezinfekce, po celé trase budou rozmístěni kustodi, kteří budou dohlížet na to, aby se lidé neshlukovali a dodržovali rozestupy. A jako novinku koncem května spouštíme online prodej vstupenek, kde budou vstupenky výrazně levnější než při platbě v hotovosti v pokladně,“ dokončil výčet opatření Martin Krčma.
Arcibiskupský zámek Kroměříž bude otevřen ve dnech 16., 17., 23. a 24. května 10.00 až 17.00 hodin. Vstupné 170 korun.

Vlastimil Langer
Zdroj a foto: Arcibiskupský zámek Kroměříž