Antonín Seďa kandiduje na senátora v Uherském Hradišti

02.06.2020 10:57

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Pro senátní volby 2020 ve volebním obvodě 81 – Uherské Hradiště, bude kandidovat za ČSSD dlouholetý sociální demokrat Antonín Seďa, který má životní, pracovní i odborné zkušenosti ze svých zaměstnání a z mnohaleté práce v zastupitelstvu města Uherské Hradiště a v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

„V případě úspěchu v senátních volbách chce prosazovat zajištění a rozvoj kvalitních a dostupných veřejných služeb, kvalitní zdravotní péče v každé okresní nemocnici, zajištění letecké záchranné služby v kraji, pomoc při výstavbě kamenného hospice, dostupná veřejná doprava v kraji, dokončení obchvatu D55,“ informoval tajemní KP ČSSD Tomáš Šenkeřík.

Zajímat se bude i o ochranu a obhajobu práv zaměstnanců, podporu seniorů, zdravotně hendikepovaných a rodin s dětmi, ochrana přírody a vodních zdrojů, (zákaz těžby štěrkopísku a ochrana pitné vody, zvýšení lesních ploch, investice do zachycení vody v krajině, ekologizace zemědělství, zlepšení životního prostředí snížením emisí).

Seďa považuje za důležité i zajištění obrany země a bezpečnosti občanů (podpora našeho členství v NATO a EU, zlepšení podmínek pro IZS, energetická a potravinová soběstačnost, podpora průmyslové diplomacie, spolupráce s AOBP a ALV).

V případě žeb bude zvolen považuje za další priority zachování a podporu kulturních, historických a společenských tradic v našem regionu (spolupráce s neziskovým sektorem, investice do kulturních památek) a zasadí se také o rozvoj sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže (podpora sportovních a zájmových organizací a soutěží, spolupráce s MŠ a ZŠ, podpora POKOS – příprava obyvatelstva k obraně státu).
„Nestydím se za to, že jsem patriot a jsem hrdý na region, ve kterém žiji a pracuji. Zároveň si uvědomuji základní problémy, se kterými se kraj, naše města a obce a především mí spoluobčané potýkají. Neslibuji nemožné, pouze chci, aby se našim dětem a našim vnukům žilo lépe než dnes nám. To je dlouhodobý cíl mé politiky a každodenní práce pro občany našeho regionu,“ řekl kandidát na senátora. 

„Od listopadu 1989 jsem loajální sociální demokracii, protože vím, že přes veškerá pochybení v minulosti, je to politická strana, která cíleně a programově lidem pomáhá. Vždyť je úzce spjata s historií České republiky a jejími obyvateli jako žádná jiná. Proto je důležité zachovat její levicový pohled i v Senátu. Svou kandidaturu, tak jako svoji předchozí politickou práci beru s pokorou i s odhodláním změnit náš region a naši zemi k lepšímu,“ svěřil Antonín Seďa.
Vlastimil Langer

Zdroj: ČSSD

Foto: Archiv Antonína Sedi