Aktivní práce s dlužníky se radnici ve Valašském Meziříčí vyplácí

17.08.2020 07:56

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Za posledních pět let klesl dluh u osob žijících v nájemních bytech vlastněných městem Valašské Meziříčí o téměř 80 procent. Stojí za tím důsledná práce vedení města a odboru sociálních věcí s dlužníky. Podobně se daří umořovat i dřívější dluhy nájemníků, kteří v městských bytech již nebydlí.

Každý měsíc dostává radnice od správce městských bytů, společnosti AVAL, spol. s r. o., přehled „bydlících“ dlužníků.
„Aktuálně se jedná o cirka 50 osob, jejichž souhrnný dluh dosahuje 202 tisíc korun.Ještě v roce 2015 to přitom bylo 76 nájemníků s dluhem 903 tisíc,“ nastínila místostarostka Zdislava Odstrčilová.
 „Výši dluhu u bydlících nájemníků i jejich počet se nám daří snižovat díky aktivní práci zaměstnankyňodboru sociálních věcí. Dlužníkům mimo jiné nabízejí poradentství v oblasti hospodaření s financemi či nastavení splátkových kalendářů. Do tíživé finanční situace se může dostat kdokoliv, pokud má ale snahu ji řešit, nabídneme mu vhodné varianty a to i ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb působícími ve Valašském Meziříčí,“ dodala místostarostka.
Zároveň radnice při dluhu na nájemném zvažuje každý případ individuálně a stejně postupujei v případě prodloužení nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou tří měsíců.

Valašské Meziříčí má v rámci svých nájemních bytů k dispozici i tzv. sociální bydlení. „Jeho prostřednictvím město aktivně podporuje různé cílové skupiny jako seniory, osoby se zdravotním postižením či ohrožené sociální exkluzí, matky samoživitelky nebo lidi bez přístřeší. Tedy skupiny, které se obtížněji zapojují do komerčního trhu s bydlením. Osoby do režimu sociálního bydlení vstupují vždy dobrovolně s motivací ke změně své situace.
Následně jim poskytujeme individuální podporu formou sociální práce – učí se hospodařit s financemi či je vedeme k řádnému a včasnému hrazení jejich závazků,“ popsala Jarmila Mužíková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Podle jejích slov tento systém pomáhá nejen lidem, kterým je sociální bydlení nabídnuto, ale zároveň šetří veřejné prostředky.

Radnice ale neřeší jen dluhy jdoucí za dosud bydlícími nájemníky, ale také za osobami, které již městský byt neužívají. „V tomto případě se jedná o 145 dlužníků s celkovým dluhem přesahujícím tři miliony korun. K vymáhání tohoto dlužného nájemného využíváme externí advokátní kancelář. I zde se daří dluh postupně umořovat,“ doplnil Zdeněk Studeník, vedoucí finančního odboru. U největšího dlužníka radnice aktuálně eviduje dluh přes 200 tisíc Kč, v ostatních případech se jedná spíše o desítky tisíc.

Aktuálně má Valašské Meziříčí k dispozici 411 bytů. Zájemcům se skutečnou bytovou potřebou stačí vyplnit jednoduchou žádost, kterou se následně zabývá bytová komise.
Vlastimil Langer

Zdroj: Měú Valašské Meziříčí
Ilustrační foto: Archiv KNZ