Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zvelebuje přírodní památku Stonáč

17.01.2019 16:50

KROMĚŘÍŽ - Stavební ruch mohou nyní lidé pozorovat v přírodní památce Stonáč u místní části Bílany. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zde totiž rekonstruuje stávající nádrže a zdevastované hráze a rybníčky.
„Budou odtěženy sedimenty, prohloubeny stávající tůně a obnoveny hráze,“ uvedla vedoucí radničního odboru životního prostředí Božena Ševčíková.

„Přírodní památka Stonáč chrání zbytky původních slepých ramen řeky Moravy a je zároveň evropsky významnou lokalitou, ve které je chráněná kuňka ohnivá. V horní polovině Stonáče byly tři vodní plochy, které měly charakter rybníků a dále jsou tu pozůstatky původních hanáckých tůní s typickými mokřadními společenstvy,“ připomněl tiskový mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Tři původní rybníčky mají dnes zachovalé, ale jen omezeně funkční hráze s objekty pro převádění velké vody. Podle stop na březích a na kořenech stromů rostoucích přímo v břehové linii byla hloubka vody v rybníčcích původně 80 až 100 centimetrů. Dnes jsou ale téměř zanesené sedimenty a po obou stranách jsou zarostlé náletovými keři a stromy, některé vzrostlé stromy usychají a v korytě Stonáče leží napříč zbytky kmenů a větví. Původní vodní plochy jsou vzrostlou vegetací velmi zastíněné,“ popsala Ševčíková.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uvede rybníčky do původního stavu. „Navíc budou vyhloubeny další tůně, které zlepší celkový stav přírodní památky a přispějí k obnově a k udržení cenného mokřadního biotopu pro řadu chráněných druhů,“ doplnil místostarosta Vít Peštuka, který má na radnici na starost oblast životního prostředí. Práce na Stonáči by měly být ukončeny nejpozději v březnu.

Vlastimil Langer

Foto: www.mesto-kromeriz.cz