Agentura Median provádí šetření k politickým názorům obyvatel Vsetína

13.01.2019 08:52

VSETÍN - Mezinárodní šetření k získání informací o politických postojích, provádí v těchto dnech i ve Vsetíně česká nezávislá výzkumná společnost Median.

„Cílem výzkumu je získat informace o představách českých obyvatel týkajících se domácí i mezinárodní politické situace. Data ze všech zemí účastnících se šetření umožní lépe srovnávat společenské postoje v naší zemi se situací v dalších státech světa,“ informovala tisková mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

„Abychom získali reprezentativní obrázek o názoru Čechů, je důležité dotazovat členy náhodně vybraných domácností. Proto byly také ve Vsetíně náhodně vybrány některé domy a byty, jejichž obyvatelé se zúčastní výzkumného šetření. Dotazování trvá přibližně pětadvacet minut,“ uvedl vedoucí oddělení Projekt manažerů společnosti Median. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období ledna a února.

Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých občanů. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují.

Agentura Median, která realizuje sběr dat, je členem sdružení českých výzkumných agentur SIMAR a dodržuje všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů.

Kdo by chtěl získat více informací, může kontaktovat agenturu na telefonním čísle 225 301 639, nebo může napsat zprávu na adresu politické.postoje@median.cz.
Vlastimil Langer