Academic School se otevře veřejnosti

14.09.2019 07:15

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Uherskohradišťská pobočka Academic School plánuje velkou modernizaci a rozšíření svých stávajících prostor. Vedení školy totiž chce dětem neustále poskytovat vysoce moderní zázemí a nároky na něj neustále stoupají. Kromě toho se chce více otevřít veřejnosti.

„Naše základní škola sídlí v několika podlažích objektu v Uherském Hradišti, na Studentském náměstí. Postupně chceme využít celou budovu pro děti, včetně podkrovních prostor, a rozšířit tak základní vzdělání v našem městě. Rozhodli jsme se však modernizovat nejen vnitřní areál tak, aby splňoval ty nejnáročnější požadavky na moderní styl výuky, ale současně plánujeme také vybudování venkovního hřiště a sportoviště, které poslouží i nejširší veřejnosti,“ uvedla ředitelka školy, Věra Olšáková.

Academic School (původně Čtyřlístek) vznikla před více než 26 lety jako první soukromá mateřská a základní škola v Uherském Hradišti a širokém okolí. Je samozřejmě zařazena do sítě škol MŠMT a splňuje veškeré náročné požadavky na výchovu a vzdělání dětí od mateřské školy až po devátou třídu základních škol. Obrovským bonusem je kromě možnosti dvojjazyčného vyučování díky omezenému počtu dětí ve třídách především individuální přístup a práce s nadanými žáky.

„Měli jsme tu již několik dětí, které nezvládaly běžnou základní školu. Hrozilo jim propadnutí či dokonce přechod do speciální školy. Když takovýto žák přišel k nám a začali jsme se mu plně věnovat, zjistili jsme, že je naopak nadprůměrně inteligentní. Jeden z nich se k nám dostal ve čtvrté třídě. Jeho maminka se nehodlala smířit s tím, že by měl propadnout. U nás se již od šesté třídy zabýval kvantovou fyzikou a odbornou chemií. Jeho IQ bylo 154. Proto posílil výzkumný tým naší školy, který sdružuje právě mimořádně nadané děti, a byl úspěšný v mnoha soutěžích. Tento chlapec od nás nakonec odcházel na střední školu s výbornými výsledky,“ popsala zástupkyně ředitele, Kateřina Šáchová.

Academic School v mateřské i základní škole vede děti k aktivní komunikaci a dialogu s učiteli. Tento model ale není běžný na následných středních školách. Proto Academic School vytvořila vlastní regionální vzdělávací komplex, který kromě mateřských a základních škol ve Zlíně a Uherském Hradišti zahrnuje také střední školu, kde mohou děti ve studiu pokračovat.

„V dnešní době je velká poptávka po jazykovém vzdělání. Proto se zaměřujeme také na výuku cizích jazyků. Zatímco ve Zlíně máme otevřenu čistě dvojjazyčnou mateřskou i základní školu, v Uherském Hradišti si rodiče dětí mohou vybrat, zda se dítě zapojí do běžné, nebo vícejazyčné výuky.

Nejde však o běžnou výuku jazyků. Rodilí mluvčí se s českými učiteli v hodinách střídají, případně je doplňují, a to ve všech předmětech – tedy včetně matematiky, hudební či výtvarné výchovy a podobně,“ dodává ředitelka školy.

Škola však nemá ambice pouze na zvýšení vzdělanosti dětí v oblasti jazykových znalostí. Chce se stát také vzdělávacím centrem pro oblast přírodních věd a umění, kdy bude otevřena široké veřejnosti.
Text a foto: Magda Pekařová