ZLÍNSKÝ KRAJ: ZUŠ v Uherském Hradišti může od září přijímat více studentů

16.07.2015 08:14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Rada Zlínského kraje schválila návrh na podání žádosti o zvýšení kapacity nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní umělecké škole Uherské Hradiště o dvě stě – z původních 1 700 na 1900, a to s účinností od 1. září 2015.
Zvýšení kapacity o 200 žáků je navrženo po projednání s ředitelem ZUŠ na základě požadavku starostů z jednotlivých obcí mikroregionu Buchlov jako nezbytné opatření k  zajištění základního uměleckého vzdělávání pro žáky základních škol Tupesy, Boršice, Osvětimany a Velehrad, a to již od nového školního roku 2015/2016. „O tuto změnu musíme coby zřizovatel základní umělecké školy požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vycházíme tímto vstříc žádosti starostů, ale především potřebám žákům škol v těchto obcích tak, aby mohla být pro ně po prázdninách garantována výuka,“ řekl krajský radní Petr Navrátil zodpovědný za oblast školství.
Starostové jednotlivých obcí vytvoří ve spolupráci se ZUŠ Uherské Hradiště v průběhu prázdnin potřebné podmínky pro výuku. Ta bude personálně zajištěna kvalifikovanými učiteli, z toho částečně i těmi pedagogy, kteří některé děti již vyučovali v soukromé Slovácké základní umělecké škole před zastavením její činnosti.
Zdroj: Zlínský kraj

Foto: www.zusuh.cz