ZLÍNSKÝ KRAJ: Ve Starém Městě začalo fungovat nové chráněné bydlení pro dvanáct osob

03.07.2015 14:18

STARÉ MĚSTO (ger) Nové objekty chráněného bydlení byly slavnostně otevřeny ve Starém Městě v rámci transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Salašská. Investorem akce byl Zlínský kraj.
„Smyslem chráněného bydlení je přiblížit jeho uživatele co nejvíce běžnému způsobu života. Tato nová sociální služba poslouží celkem dvanácti klientům s mentálním a kombinovaným postižením, kteří dosud bydleli v Domově v Salašské. Služba bude poskytována ve dvou samostatných objektech charakteru rodinného bydlení. V každém domku bude s podporou pracovníků žít šest osob,“ uvedla krajská radní pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan.
Tato investice byla z velké části financována z Integrovaného operačního programu. Celkové náklady na výstavbu objektů dosáhly 13,595 milionu korun, Zlínský kraj se na nich podílel částkou 2,602 milionu korun.
Přemístění klientů do nových prostor probíhalo v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora transformace sociálních služeb“. Jeho cílem je zajištění kvalitního života a podpora integrace lidí s mentálním postižením do společnosti prostřednictvím odpovídající sociální služby, konkrétně služby chráněné bydlení.
Zdroj: Zlínský kraj
Foto: L. Valouch, Zlínský kraj