ZLÍNSKÝ KRAJ: Hejtman vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek v celém Zlínském kraji

09.08.2015 16:18

ZLÍNSKÝ KRAJ – S okamžitou platností až do odvolání vyhlásil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru období nepříznivých klimatických podmínek. Nebezpečí hejtman vyhlásil pro celé území Zlínského kraje z důvodu možného zvýšení vzniku požárů. Postupoval tak v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č.1/2013 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č. 3/2012.

Vyhlášení se týká následujících omezení:
a) zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (odpad, suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvislých travních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
b) zákaz jízdy parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
c) povinnost zajistit trvale volné příjezdové komunikace do lesů a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů,
d) zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických efektů nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí),
e) osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

Obce Zlínského kraje zveřejní toto vyhlášení neprodleně, tj. do 24 hodin od zveřejnění na úřední desce krajského úřadu způsobem v místě obvyklým. Zveřejnění musí být provedeno také systémem umožňujícím dálkový přístup. Kontrolu plnění tohoto rozhodnutí je oprávněn provádět Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: V. Langer