ZLÍNSKÝ KRAJ: Češi a Slováci se spolu setkali při Slavnostech bratrství

28.07.2015 15:43

VELKÁ JAVOŘINA, ZLÍN (ger) Poslední červencová neděle na česko-slovenském pomezí tradičně patřila Slavnostem bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině. Toto přátelské setkání blízkých národů Čechů a Slováků se konalo pod výmluvným mottem „Tu bratia vždy sa stretať budú“ i letos, v neděli 26. července.
Kromě zástupů turistů, kteří putovali nejčastěji pěšky nebo na kolech, dorazili za slunečného, avšak větrného, počasí na nejvyšší vrchol Bílých Karpat také zástupci veřejného života z příhraničních krajů. Za kraj Zlínský se osobně zúčastnil hejtman Stanislav Mišák, který i letos nad Slavnostmi bratrství převzal záštitu a v ranních hodinách položil k Památníku česko-moravsko-slovenské vzájemnosti kytici zdobenou trikolorou s nápisem „S úctou – hejtman Zlínského kraje“. Přítomni byli také náměstek Lubomír Nečas a radní Ladislav Kryštof, kteří k památníku položili květiny za Radu Zlínského kraje.
Nejvyšší zástupci příhraničních krajů (Zlínského, Jihomoravského, Trenčínského a Trnavského) se poté přemístili na hlavní pódium, kde byl společným zpěvem české a slovenské státní hymny oficiálně zahájen kulturní program. V něm se představila např. dechová hudba Nadličanka z Nadlice, mužský pěvecký sbor Kudlovice, folklorní skupina Rozdvadžan z Trenčianských Stankoviec, lidová hudba Poľun ze Staré Turé, dětský folklorní soubor Javorinka z Miškech Dedinky, slovácký soubor z Kyjova, lidová hudba Pláňava ze Senice, folklorní soubor Cifra Lenky Kraváčkové, cimbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště a další muzikanti.
Pořadatelsky tuto akci zajistil přípravný výbor Javořinských slavností, ve kterém pracují zástupci měst a obcí příhraničního regionu.
Zdroj: Zlínský kraj
Foto: www.kr-zlinsky.cz