ZLÍNSKÝ KRAJ: Největší investicí roku bude oprava přístupové cesty na Pustevny

15.08.2015 11:20

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) zahajuje rekonstrukci více než devět kilometrů dlouhé silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny. Náklady se blíží k 60 milionům korun. Bude to největší investiční akce, kterou ŘSZK zahajuje v tomto roce.
„Krajská silnice sice nevede do žádné samostatné obce, ale představuje důležitou spojnici mezi státní silnicí a turisticky i kulturně významným centrem Pusteven. V létě i v zimě tudy projíždějí náročným horským terénem denně stovky automobilů a vede tudy i pravidelná autobusová linka. Vozovka již byla v havarijním stavu. Jsme rádi, že díky dotaci z Regionálního operačního programu můžeme zahájit rekonstrukci a že tato silnice bude do zimy zcela v pořádku,“ řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Předmětem díla je rekonstrukce silnice v celkové délce 9 570 metrů včetně stavební úpravy dvou mostů. Začátek rekonstruovaného úseku je v křižovatce obce Prostřední Bečva od motorestu Zavadilka, konec úseku je za parkovištěm na Pustevnách po pravé straně.
Zhotovitelem stavby je sdružení firem ALPINE Bau CZ, a. s., Valašské Meziříčí, COLAS CZ, a. s., Praha a Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. Smluvní cena za tuto zakázku činí 58,781 milionu korun. Stavba má přislíbeno spolufinancování z prostředků Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše dotace může činit až 95 procent uznatelných nákladů. Podle uzavřené smlouvy o dílo budou stavební práce probíhat do 31. října. Rekonstrukce silnice bude probíhat za částečné uzavírky.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: cs.wikipedia.org