Žádosti o programovou podporu pro rok 2017 do poloviny prosince

12.11.2016 08:04

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Od pondělí 5. prosince do středy 14. prosince mohou spolky a další organizace předkládat své projekty do programové (dříve grantové) podpory města. „Veškeré formuláře a také podmínky a pravidla letošní programové podpory města včetně harmonogramu jsou již nyní zveřejněny na webových stránkách města (zde)m,“ asdělil tiskováý mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.
„Letošní novinkou v programové podpoře je vyhlášení samostatného programu na podporu komunitního života. Tento program je zaměřený na podporu činností komunitního života občanů, které napomáhají k rozvoji a uspokojování potřeb občanů města (zejména dětí a mládeže, rodin s dětmi a seniorů) Jedná se např. o podporu aktivit pro zdravý životní styl, komunitních sociálních prací, aktivit k oživení veřejného prostoru a ke zkvalitnění sousedských vztahů. Tento program se tak připojí k pravidelně vyhlašovaným programům podpory v oblastech kultury, sportu, životního prostředí a v oblasti podpory organizačního zajištění zvyšování kvality života seniorů. Navíc bude samozřejmě podpořena také sociální oblast, to ale z programové podpory vyhlášené Sdružením Mikroregion Rožnovsko, nikoliv samotným městem,“ uvedla Lucie Vančurová z odboru školství a sportu rožnovského MěÚ. „Prozatím v rozpočtu města počítáme do programové podpory s částkou 10,39 milionu korun. Dalších 3,35 milionu korun pak město přispěje mikroregionu na projekty v sociální oblasti, „uvedl starosta Rožnova Radim Holiš.
Mezi vyhlášené programy podpory opět patří podpora jednorázových aktivit, akcí a projektů zabezpečovaných nestátními neziskovými organizacemi (Program I) ve vyjmenovaných  oblastech a také tzv. individuální dotace, které jsou určeny na podporu aktivit mimo vyhlášené programy a mají zvláštní pravidla. „Důležité je tedy sledovat webové stránky města a seznámit se s finálním harmonogramem a podmínkami pro získání městské dotace,“ doplnila Lucie Vančurová.
Odbor školství a sportu připravuje na pondělí 28. listopadu (15,30 hod., velká zasedací místnost MěÚ) seminář pro potenciální žadatele, na kterém budou blíže upřesněny specifikace a podmínky jednotlivých vyhlášených programových podpor a vysvětlen způsob vyplnění žádostí o podporu. Součástí bude také praktická ukázka vzorového vyplnění žádosti o programovou podporu z rozpočtu města.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.roznov.cz