Velitelé dobrovolných hasičů bilancovali na setkání s primátorem

30.12.2016 08:23

ZLÍN – Bilancování odcházejícího roku, slova díků i živá výměna názorů. V takovém duchu se nesla poslední letošní porada velitelů jednotek Sboru dobrovolných hasičů místních částí (JSDH MČ) s vedením radnice.
„Pozvání primátora, který všem za záslužnou práci poděkoval, přijalo všech dvanáct zástupců akceschopných jednotek. Slova se ujal i vedoucí Oddělení krizového řízení a obrany Magistrátu města Zlína Václav Kostelník, do jehož gesce dobrovolné hasičské jednotky ve Zlíně spadají,“ informoval tiskový mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.
„Chtěl bych moc poděkovat všem hasičům i vedení města, které nám věnovalo pozornost. Rok 2016 nebyl po krizové stránce náročný, ale udělala se spousta práce,“ konstatoval Václav Kostelník.
Co konkrétně se v letošním roce podařilo za podpory města zrealizovat poté shrnul velitel JPO II/1 SM Zlína a technik požární ochrany Vladimír Hanák. Mezi nejdůležitější dokončené investiční akce patří:
- zprovoznění hasičské zbrojnice pro jednotku v Lužkovicích, napojení objektu na veřejný vodovod, vybavení budovy nábytkem, úprava vjezdu do garáží a terénní úpravy v okolí zbrojnice,
- zakoupení dopravního automobilu Ford Transit pro lužkovické hasiče,
- dokončení přístavby k hasičské zbrojnici v  Klečůvce,
- dokončení zateplení budovy a rekonstrukce vytápění v Prštném.
Kromě realizovaných investičních akcí Oddělení krizového řízení a obrany zajišťovalo provozní záležitosti, jejichž cílem je zabezpečit akceschopnost jednotek. Všechny jednotky dobrovolných hasičů zřízené statutárním městem Zlínem mají v současné době zabezpečen výjezd minimálně devíti členy. K 30. listopadu hasiči vyjeli na výzvu HZS Zlínského kraje k 18 zásahům. (5 výjezdů k požárům a 13 výjezdů k čerpání vody po lokální povodni dne 31. července).
Závěr setkání byl vymezen diskuzi, kterou velitelé využili k vzájemné výměně zkušeností, ale i k podnětným připomínkám na adresu města.

Vlastimil Langer
Foto: www.zlin.eu