Ve Zlínském kraji je více než šest tisíc neziskových organizací

27.12.2016 04:21

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přesně 6 520 neziskových organizací je evidováno v registru, který společně vypracoval Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou správou Českého statistického úřadu ve Zlíně. „Je to v pořadí již třetí seznam neziskovek, předchozí byly vypracovány v letech 2010 a 2013. Během posledních šesti let přibylo v kraji 1372 nových organizací,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Jde o organizace, které mají sídlo ve Zlínském kraji, a je nutné brát v potaz, že na území kraje působí také další organizace, které sídlí ve městech mimo náš kraj. Na druhou stranu jde o zapsané neziskové organizace a v celkovém souhrnu se mohou nacházet organizace, které již nejsou ve své činnosti aktivní a neukončily řádně svoji činnost a nepožádaly o výmaz z rejstříku. Tyto organizace nedokážeme eliminovat,“ uvedla Karla Kopečná z oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana. 
Nejčastěji zastoupenou právní formou je spolek, a to téměř z 68 %, přičemž nejvíce neziskovek (1004) má sídlo přímo v krajském městě.
Nový seznam je na rozdíl od předchozích zpracován v tabulkovém editoru s možností filtrování, ať už podle okresu, obce/města nebo podle právní formy, což přináší určitou možnost variability pro veřejnost.
Zmíněný seznam nestátních neziskových organizací je přístupný na portálu Zlínského kraje, který je určen přímo neziskovému sektoru: www.zlk.neziskovka.cz

Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer