Valašské Meziříčí rozdá vybraným seniorům SOS telefony

07.12.2016 09:29

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Novou službu seniorům pro zvýšení jejich pocitu bezpečí zavádí město Valašské Meziříčí. „Na 50 seniorů obdrží v nejbližších dnech nové mobilní telefony s nouzovým tlačítkem. V případě potřeby si budou moci přivolat pomoc městské policie. Projekt stál přes sto tisíc korun, které zaplatilo město ze svého rozpočtu a z dotace získané za výhru v celostátní soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Obec přátelská rodině 2015,“ uvedla mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.
Město hledalo způsob, jak ochránit osaměle žijící seniory, kteří mají například zdravotní potíže nebo se stávají terčem útoků podvodníků. „Senioři jsou riziková skupina. Mohou se dostat do nesnází, aniž by to mohli nějak ovlivnit. Senior, který jde na procházku a někde na samotě spadne, se může vážně zranit. Pokud bude mít u sebe mobil, může si sám přivolat pomoc strážníků městské policie,“ sdělil starosta města Robert Stržínek (ANO).  „Služba bude zdarma pro lidi, které vytipují sociální pracovníci,“ dodal starosta.
Mobil pro seniory má jednoduché ovládání, velká písmena a nouzové tlačítko SOS pro přivolání pomoci. Pokud uživatel zmáčkne tlačítko SOS, telefon spustí zvukový alarm a začne automaticky vytáčet přednastavené číslo. „Dozorčí stanoviště městské policie s 24hodinovou stálou službou je vybaveno speciální aplikací mapující nouzový signál z těchto mobilních telefonů zaregistrovaných subjektů a organizačně je zajištěno okamžité poskytnutí pomoci hlídkou městské policie v místě pravděpodobného výskytu seniora žádajícího o pomoc,“ uvedl šéf městských strážníků Jan Camfrla. 
Celkové náklady na zavedení nové služby pro osaměle žijící seniory činily 105 tisíc korun. Čtyřicet tisíc korun město uvolnilo z dotace získané za výhru v celostátní soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Obec přátelská rodině 2015 a zbývajících 65 tisíc zaplatilo ze svého rozpočtu.
Soutěž „Obec přátelská rodině 2015“ vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí mateřských center a Svazem měst a obcí ČR. První místo s výhrou 1,5 milionu korun v celostátní soutěži Obec přátelská rodině obsadilo ve čtvrté kategorii do 50 tisíc obyvatel právě město Valašské Meziříčí.
Vlastimil Langer
Foto: www.valasskemezirici.cz