Valašské Meziříčí bude hospodařit podle rozpočtového provizoria

18.12.2016 10:08

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Město Valašské Meziříčí bude od Nového roku hospodařit s penězi podle pravidel rozpočtového provizoria. Rozhodli o tom městští zastupitelé.
Důvodem provizoria je skutečnost, že konečné výsledky hospodaření za uplynulý rok jsou známy až na počátku roku následujícího.
„Počítáme, že řádný rozpočet města by se měl schválit na jednání zastupitelstva 2. února. Výdaje, které nastanou v období provizoria, se stanou součásti rozpočtu města na příští rok,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek (ANO).
Pro období rozpočtového provizoria od 1. 1. do 2. 2. 2017 je přesně stanovena maximální výše výdajů. Objem výdajů za období rozpočtového provizoria nepřesáhne 9,04 procent výdajů rozpočtu města za rok 2016, pokud bude rozpočet schválen 2. února 2017. „V případě, že nedojde ke schválení rozpočtu města na tomto zasedání zastupitelstva, bude měsíční čerpání výdajů ve výši jedné dvanáctiny všech výdajů rozpočtu za každý měsíc, ve kterém nebude rozpočet schválen,“ doplnil vedoucí finančního odboru meziříčské radnice Zdeněk Studeník.

Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.valasskemezirici.cz