Valašské Klobouky potřetí udělily Cenu města

24.01.2017 16:20

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Předávání Cen města je tradiční součástí Plesu města Valašské Klobouky. „Ceny jsou udělovány občanům nebo spolkům jako výraz uznání za jejich přínos pro rozvoj zdejší kultury, sportu, spolkového života i města jako celku. Při letošním jubilejním 20. plese byli vyznamenáni manželé Jarmila a Jaroslav Stavinohovi, Oldřich Kupčík a dechová hudba Valaška,“ Sdělila mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„Těší nás, že v řadách klobouckých občanů máme právě takové osobnosti jako Jarmilu a Jaroslava Stavinohovy a Oldřicha Kupčíka. Věnují velké množství volného času obohacení veřejného života ve městě, ať už jde o podporu udržování folklórních a kulturních tradic nebo vedení dětí ke sportu a výchovu nových generací fotbalistů. Stejně tak si ceníme, že v našem okruhu je už půl století činná dechová hudba Valaška, která předává radost posluchačům nejen v našem regionu, ale reprezentuje i za hranicemi města a republiky,“ řekla starostka Eliška Olšáková, která se předávání Cen města ujala společně s místostarostou Martinem Janíkem.

Manželé Stavinohovi byli dříve aktivními členy národopisného souboru Klobučan, vedli dětský soubor Klobučánek a v současnosti stojí v čele souboru Dúbrava. Založili tradici Valašského mikulášského jarmeku a Valašského kumštování. V rámci zvykoslovného roku také pravidelně připravovali obřad Pochovávání basy. Vytvořili několikaletý mezinárodní projekt Dialogy v tradicích, který probíhal v  Česku, Řecku, Irsku, Maďarsku a na Slovensku. Jaroslav Stavinoha je členem Valašského sboru portášského, Jarmila Stavinohová i po ukončení pedagogické činnosti na SOU Valašské Klobouky, kde mimo jiné připravovala zahraniční stáže žáků i pedagogů, pracuje na dalších prospěšných projektech.

Oldřich Kupčík, bývalý aktivní hráč kopané, nastupoval k zápasům za Slavičín, České Budějovice i Valašské Klobouky. Od roku 2001 byl trenérem klobouckého mužstva mužů, s nimiž vybojoval postup. Od roku 2003 se stal trenérem dorostu a od roku 2008 pracuje jako šéftrenér mládeže. Dosáhl řady úspěchů na satelitních turnajích s mladší i starší přípravkou, o čemž svědčí velké množství pohárů a ocenění. Mladší žáci se pod jeho vedením stali v letech 2014 – 2015 a 2015 – 2016 vítězi Krajské soutěže sk. A, po podzimní části Krajské soutěže sk. A 2016 - 2017 je valašskokloboucké družstvo starších žáků na 1. místě.

Dechová hudba Valaška se stala následovnicí velkého dechového orchestru Valaška založeného v roce 1928. Tato „malá“ Valaška vznikla v roce 1966 a jejím prvním kapelníkem byl Josef Šerý. V roce 2016 tak současná dechová hudba Valaška oslavila 50 let. Za ta léta odehrála přes tisíc koncertů, plesů, zábav a dalších akcí, natočila více než desítku samostatných televizních pořadů, nahrála řadu skladeb v Českém rozhlase a také vydala 15 samostatných CD a DVD. Reprezentovala v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie, Holandsko) i na soutěžích, kde se pyšní 2. místem z Mezinárodní soutěže Zlatá křídlovka (1992) a 1. místem ze Zlatého hroznu v Mikulově (2001). Jejím kapelníkem je Jaroslav Baloušek a uměleckým vedoucím Václav Maňas ml.
Vlastimil Langer

Cenu města převzali zleva kapelník Valašky Jaroslav Běloušek, Oldrich Kupčík a Jaroslav Stavinoha. Foto: www.valasskeklobouky.cz