Tisková konference

15.09.2015 18:41

V pátek 18. září 2015 v 10.00 hodin se uskuteční v salonku 306 IH Moskva tisková konference s ředitelkou 11. ZŠ Malenovice k inovaci vzdělávacího programu pro mimořádně nadané děti. Škola je jediná v kraji, která se zabývá edukací a vývojem těchto dětí.

Program:

1/ Informace ředitelky o novinkách a rekonstrukci školy
2/ Inovace vzdělávacího programu
* Rozšíření výuky o pět hodin týdně
* O matematiku a logiku, etiku, angličtinu, později o počítačovou gramotnost
* Děti budou přijímány od první třídy, 20 – 22 dětí ve třídě s možností přechodu celé třídy na víceleté gymnázium. Osobnostní rozvoj, jako životní styl.
Projekt je připraven ve spolupráci se společností Svět vzdělání, z. s., Cílem je zachovat všechny pedagogické prvky současného projektu ERIN. Projekt funguje druhým rokem v Prostějově v ZŠ J. Železného a v září 2015 byla otevřena třída v opavské ZŠ Englišova.

S novináři budou hovořit:
PaedDr. Zdeňka Jančíková, ředitelka školy
Ing. Tomáš Blumenstein, ředitel spol. Svět vzdělání, z. s., autor projektu

Na tiskovou konferenci Vás zve Press centrum Klubu novinářů Zlín