Stavaři kritizovali legislativní složitost stavebního řízení

22.01.2017 09:05

ZLÍNSKÝ KRAJ – Především na nutnosti zjednodušit legislativu potřebnou k přípravě i realizaci staveb se shodli účastníci „Valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – oblast Zlín, které se zúčastnil také náměstek hejtmana Josef Zicha zodpovědný za strategický rozvoj a územní plánování ve Zlínském kraji.
Pozvání na toto jednání přijali nejen členové, ale také řada čestných hostů, přítomen byl také předseda celorepublikové komory Pavel Křeček,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Účastníci konstatovali, že současná legislativa přináší mnoho zbytečných překážek a omezení v investiční výstavbě a velmi komplikuje celý proces: od přípravy staveb, přes průběh veřejných zakázek až po fázi realizace. Velkým problémem je nejen novela zákona EIA, ale také zákon o veřejných zakázkách, který je nepružný a za nejdůležitější kritérium považuje nejnižší cenu. To má často za následek nízkou kvalitu a pochopitelně i s ní spojená rizika.
Autorizovaní inženýři a technici se na zlínské valné hromadě shodli na tom, že připravovaná novela stavebního zákona by se měla stáhnout. Diskutována byla také problematika EIA, respektive posuzování staveb z hlediska vlivu na životní prostředí.
„I když je samozřejmě nutné tento vliv velmi zodpovědně zvažovat a negativní důsledky stavební výstavby nepodceňovat, současný stav, kdy různá občanská sdružení účelově blokují realizaci velmi potřebných staveb zejména v oblasti dopravy, je neúnosný a je potřeba vnést do těchto správních řízení zdravý rozum,“ řekl náměstek hejtmana Josef Zicha.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz