Starostové odsouhlasili vznik nové územní studie krajiny pro Valašskokloboucko

21.01.2017 11:27

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Starostové obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností (ORP) Valašské Klobouky jednali ve středu 18. ledna o plánovaném zpracování územní studie krajiny, která se svým obsahovým rámcem dotkne všech obcí v rámci ORP Valašské Klobouky. Jednání se zúčastnil také náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj kraje a územní plánování. Informaci poskytla našemu serveru krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
V úvodu setkání promluvil za město Valašské Klobouky, coby pořizovatele studie, Josef Mana z oddělení územního plánování. Vysvětlil, proč a za jakých podmínek by tato studie měla vzniknout, a rovněž zdůraznil, že studie musí být pořízena pro celé území spadající pod ORP Valašské Klobouky, aby na její pořízení mohla být čerpána dotace ve výši 100  procent (90 % z Integrovaného regionálního operačního programu, 10 % z Ministerstva životního prostředí).   
„Všichni přítomní jednomyslně odsouhlasili vytvoření této územní studie pro celé území, a to i z toho důvodu, že mimo jiné odpoví na otázku, jaký vliv by na zdejší území a krajinu měla uvažovaná stavba vodní nádrže u Vlachovic,“ informoval náměstek hejtmana Josef Zicha.
Nová územní studie dále přinese zejména velmi podrobné rozbory a průzkumy krajiny, týkající se jejích jednotlivých oblastí (půdy, vody, eroze, atd.).
Vlastimil Langer
Foto z jednání: www.kr-zlinsky.cz