Seminář pro ředitele škol osvětlil aktuální problematiky

10.12.2016 21:20

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – Ředitelé a zástupci mateřských i základních škol ze správního obvodu ORP Valašské Klobouky projednávali na semináři změny, které se ve školství dynamicky odehrávají. „V průběhu odborného semináře se tak seznámili s příspěvky pracovníků pedagogicko-psychologické poradny, krajského úřadu i ministerstva práce a sociálních věcí,“ sdělila tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„Účastníci byli obeznámeni s pilotním projektem rozvoje služeb v rámci sociálně-právní ochrany dětí, který je nyní ve fázi mapování stávající sítě. Dále byl představen projekt mobilního dětského dopravního hřiště v areálu brumovské základní školy a chybět nemohly ani důležité metodické pokyny k nové legislativě,“ řekl Josef Slánský, vedoucí odboru životního prostředí, oddělení školství a památkové péče.
Ředitelé se dozvěděli více o inkluzi žáků, o financování pozice asistenta pedagoga, odkladech školní docházky, vzdělávání žáků cizinců nebo o individuálním vzdělávání žáků druhého stupně. Zahrnuty byly rovněž pokyny k provozu školních bufetů a jídelen.
Vlastimil Langer
Foto: www.valasskeklobouky.cz