Rozšíření podnikatelského inkubátoru v Kunovicích podporuje také Zlínský kraj

21.01.2017 11:32

ZLÍNSKÝ KRAJ – Snahu města Kunovice o rozšíření podnikatelského inkubátoru sídlícího v revitalizovaném objektu tzv. Panského dvora podpoří také Zlínský kraj. „Městu poskytne dotaci 378 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace k tomuto záměru,“ uvedla krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
„Peníze Kunovicím poskytneme prostřednictvím tzv. voucheru asistence, což je náš finanční nástroj na podporu veřejných subjektů při přípravě strategických projektů, které napomáhají rozvoji inovačního prostředí v kraji. Tento voucher pokryje 85  procent celkových výdajů na zpracování projektu,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za strategický rozvoj kraje.
Podnikatelský inkubátor Kunovice vznikl v roce 2011 po rozsáhlé rekonstrukci areálu Panský dvůr v centru města. Pronajímá kancelářské prostory pro začínající podnikatele, malé, střední a inovační firmy a disponuje rovněž přednáškovým sálem i prezentační prostory. Rozšířená část podnikatelského inkubátoru by měla být zaměřena na poskytování podpůrných služeb především pro letecký průmysl a příbuzné obory, které jsou v regionu Uherskohradišťska silně zastoupeny. Šlo by zejména o podporu progresivních oborů v rámci tzv. inteligentní specializace regionu, konkrétně inovace v konstrukčních činnostech.
Město Kunovice hodlá zpracovaný projekt předložit s žádostí o podporu do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Vlastimil Langer
Podnikatelský inkubátor v Kunovicích. Foto: www.kr-zlinsky.cz