První náměstek hejtmana si prohlédl areál bývalého muničního skladu ve Vlachovicích

12.11.2016 09:18

ZLÍNSKÝ KRAJ – První kroky statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Jiřího Sukopa vedly do areálu bývalého muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích. „Za doprovodu velitele zásahu, ředitele Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromíra Tkadlečka se náměstek hejtmana seznámil s historií vzniku a řešením mimořádné události, se současným stavem záchranných a likvidačních prací a rozebral možné varianty dalšího vývoje. Zmínil i některé problémy, které bylo nutné v souvislosti s výbuchy v areálu bývalého muničního skladu během dvou let vyřešit a které v budoucnu mohou nastat,“ informovala krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Za přísných bezpečnostních opatření se pak obrněným transportérem přemístili do blízkosti jednoho z epicenter výbuchů. „Jsem přesvědčen o tom, že i nadále bude probíhat dobrá spolupráce Zlínského kraje se složkami integrovaného záchranného systému nejen při řešení mimořádné události ve Vlachovicích, ale i v případě jakékoliv krizové situace," dodal náměstek Sukop.
Vlastimil Langer
Foto: www.kr-zlinsky.cz