Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o podporu z rozpočtu mikroregionu

18.12.2016 10:49

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - Částku 4,4 milionů korun vyčlenily obce mikroregionu Rožnovsko na podporu poskytovatelům služeb v sociální oblasti. „Jednotliví žadatelé mohou posílat své žádosti o finanční příspěvky v oblasti úhrady provozních výdajů nebo v programu podpory aktivit v sociální oblasti mimo služby obecného hospodářského zájmu v období 6. 2. – 15. 2. 2017,“ sdělil tiskový mluvčí rožnovské radnice Tomáš Gross.
„V příštím roce mohou poskytovatelé sociálních služeb a další organizace působící v sociální oblasti žádat celkem o 4,433 milionu korun a to ve dvou programech,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera. „V rámci prvního programu bude Sdružení Mikroregion Rožnovsko finančně přispívat na úhradu provozních výdajů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi či osoby ohrožené závislostmi. Druhý vyhlášený program je určen na podporu ostatních aktivit a služeb v sociální oblasti, jako například osvětová činnost nebo aktivit nad rámec sociálních služeb,“ upřesnil Jan Kučera.
„Už v loňském roce jsme do života úspěšně uvedli pilotní projekt společného financování sociálních služeb prostřednictvím společného rozpočtu obcí mikroregionu Rožnovsko. Díky tomu nemusí poskytovatelé služeb žádat o finanční podporu jednotlivé obce, máme větší přehled o celkových poskytnutých financích a celý systém podpory sociálních služeb v regionu je efektivnější,“ pochvaloval si nastavený způsob podpory v sociální oblasti Kučera. „Ve Zlínském kraji jsme s takto nastaveným financováním prakticky jedineční,“ uzavřel místostarosta Kučera.
Veškeré informace k vyhlášeným programům podpory včetně podmínek pro podání žádostí a samotných formulářů jsou vyvěšeny na úředních deskách (včetně elektronických) jednotlivých obcí mikroregionu Rožnovsko.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.roznov.cz