Počet snoubenců vstupujících do manželství loni vzrostl

18.01.2017 15:11

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – O uzavření manželství byl ve Valašských Kloboukách v uplynulém roce výrazný zájem. „Pro tento významný životní krok se rozhodlo 56 párů snoubenců, což je oproti předcházejícím letům nárůst až o dvě desítky dvojic. V porovnání s rokem 2011 se počet svateb zvýšil dokonce o 30 obřadů. Církevní sňatek v kostele volilo 32 párů, ostatní si své ‚ano‘ řekli na radnici nebo na jiných místech podle svého přání,“ sdělila tisková mluvčí kloboucké radnice Lenka Zvonková.
„Novomanželé si pro svůj velký den volili nejčastěji kostel Povýšení svatého Kříže a obřadní síň, ale proběhlo také osm venkovních svateb na zahradě radnice a jedna v dřevěnici na Kosence. Dva sňatky si snoubenci přáli uzavřít ve Študlově v kostele svatého Matouše a dva v Poteči, z toho jeden v kapli svatého Václava a druhý v přírodní rezervaci Ploščiny,“ uvedla Soňa Kovaříková, vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel valašskokloboucké radnice.
Celkem 32 svateb uzavírali snoubenci, kdy alespoň jeden z nich měl trvalý pobyt ve Valašských Kloboukách, u 15 svateb měl jeden ze snoubenců pobyt v jiné obci správního obvodu a 9 manželství zde uzavřely cizí páry. Tři sňatky pak byly mezinárodní, kdy do manželství vstupovali občané České a Slovenské republiky. „Nejmladšímu snoubenci přitom bylo 22 let, tomu nejstaršímu pak 52 let,“ poznamenala Soňa Kovaříková.
Rada města stanovila, že uzavírání manželství o prvních sobotách v měsíci je osvobozeno od správního poplatku ve výši jednoho tisíce korun. Převážná část snoubenců ovšem tuto úhradu akceptovala, aby si mohla zvolit svatební den v jiném termínu podle svého přání.
Vlastimil Langer
Ilustrační foto: www.valasskeklobouky.cz