Plán rozvoje kraje na příští rok počítá s aktivitami za více než 800 milionů

07.12.2016 09:17

ZLÍNSKÝ KRAJ – Plán rozvoje kraje na rok 2017 vzala na vědomí a doporučila ke schválení zastupitelstvu krajská rada. „Plán obsahuje celkem 82 rozvojových aktivit za více než 800 milionů korun. Největší akce jsou plánovány v oblasti zdravotnictví,“ uvedla krajská tisková mluvčí Renata Janečková.
Plánované aktivity jsou navázány na čtyři pilíře uvedené ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009–2020, jimiž jsou Konkurenceschopná ekonomika, Úspěšná společnost, Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova a Atraktivní region. Nejvíce, tedy 80 % alokovaných prostředků směřuje na podporu aktivit v oblasti pilíře Úspěšná společnost, mezi jehož hlavními cíli jsou např. podpora růstu zaměstnanosti, zefektivnění sítě sociálních a zdravotnických služeb nebo rozvoj efektivní veřejné správy.
„Oproti letošnímu roku v tomto pilíři dojde téměř ke zdvojnásobení počtu realizovaných rozvojových projektů, což souvisí především s rozběhem výzev v rámci programového období 2014–2020,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, zodpovědný za oblast strategického rozvoje.
K finančně nejvýznamnějším aktivitám v roce 2017 bude podle krajského radního patřit výstavba interního pavilonu Vsetínské nemocnice (celkové náklady 243 milionů korun; náklady v příštím roce 120 milionů korun), rekonstrukce a přístavba budovy N (dialýzy) v Kroměřížské nemocnici (celkové náklady 55 milionů korun; náklady v příštím roce 51 milionů korun). V plánu je projekt centrálního objektu Krajské nemocnice T. Bati (celkové náklady 780 milionů korun; náklady v příštím roce 50 milionů korun) a podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji (celkové náklady 460 milionů korun; náklady v příštím roce 111 milionů korun).
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer