Otrokovické kulturní spolky mohou žádat o dotace

11.02.2017 13:14

OTROKOVICE – Otrokovickým spolkům v oblasti kultury přispěje v letošním roce radnice částkou 450 tisíc korun. „Suma byla navýšena o padesát tisíc korun oproti minulému roku. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo města Otrokovice. O dotace mohou spolky žádat od 13. do 28. února,“ informovala tisková mluvčí města Otrokovice Romana Stehlíková.
Součástí schválení finančních prostředků je program pro poskytování dotací a kritéria pro stanovení výše dotace. „Při stanovování výše dotace klademe důraz zejména na pořádání, případně aktivní účast na místních kulturních akcích, dále na regionálních, celostátních nebo zahraničních akcích žadatele o dotaci. Dalším kritériem je tradice a doba existence spolku,“ vyjmenovala hlavní kritéria vedoucí odboru školství a kultury Barbora Šopíková.
Žádat si mohou spolky se sídlem v Otrokovicích, které nemají žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, státnímu rozpočtu a rozpočtu územních samosprávních spolků. Zároveň činnost spolku nesmí být komerční se zaměřením na dosahování zisku a členové musí být pouze fyzické osoby.
Stejně jako v uplynulých letech budou pozváni zástupci kulturních spolků na setkání, kde budou podrobně informováni o programu a kritériích pro stanovení dotace. „S žádostmi spolkům poradíme a zodpovíme případné dotazy. O dotaci bude rozhodnuto v termínu do 30. dubna,“ doplnila závěrem vedoucí odboru.
Text a ilustrační foto: Vlastimil Langer