Obyvatelé Valašského Meziříčí mohou nominovat kandidáty na Cenu města

08.10.2016 11:44

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Město Valašské Meziříčí vyhlásilo další ročník Ceny města Valašské Meziříčí za rok 2016. „Radnice města vyzývá veřejnost, aby do pondělí 31. října navrhovala kandidáty na Cenu města. Týká se to osobností, které dosáhly významných úspěchů,“ informovala mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.
O výběru laureáta rozhodne Komise pro udělování cen při Radě města Valašské Meziříčí. Návrhy lze podat prostřednictvím zastupitelů, kteří nominace postoupí komisi pro udělování cen k posouzení.
„Ocenění uděluje město jako výraz poděkování významným osobnostem, které se přičinily o rozvoj a propagaci Valašského Meziříčí. Poprvé byla cena udělena v roce 2003, kdy ji získal vlastivědný pracovník a publicista Jiří Demel,“ uvedla Renata Votrubová.
V loňském roce byla cena udělena in memoriam Dagmar Lacinové za dlouholetou práci pro město Valašské Meziříčí, zejména v oblasti školství, sociálních služeb a veřejného života. Druhými oceněnými byli manželé Jitka a Miroslav Dvorští za dlouholeté působení v oblasti ekologie, ochrany přírody a environmentální výchovy dětí a mládeže.
Přehled všech držitelů Ceny města Valašské Meziříčí na webových stránkách města http://www.valasskemezirici.cz/cena-mesta-prehled-drzitelu/d-1077.
Vlastimil Langer

Cena města. Foto: www.valasskemezirici.cz