Nový chodník v Bynině je hotový

06.12.2016 13:46

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ -Výstavba nového bezbariérového chodníku za necelých 9,7 milionu korun skončila nedávno v Bynině ve Valašském Meziříčí. Součástí závěrečné třetí etapy stavby bylo vybudování nové dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrných zdí.
„K vybudování nového chodníku došlo na základě požadavků občanů místní části Bynina. Hlavním důvodem bylo zvýšení bezpečnosti chodců, zejména dětí. Na vybudování bezbariérového chodníku se nám podařilo získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ten činil téměř 2,6 milionu korun,“ vysvětlil starosta města Robert Stržínek (ANO). „Těší mě, že se nám podařilo vybudovat další z pohledu bezpečnosti důležitý prvek, který nyní může sloužit obyvatelům místní části Bynina,“ vyjádřil radost starosta.
„Třetí závěrečnou etapou bezbariérového chodníku v Bynině město dokončilo chodník po celé délce silnice III. třídy až na točnu. Stavbu prováděla akciová společnost Mobiko plus a stavební dohled za město Valašské Meziříčí prováděli Aleš Cáb a Jaroslav Pobořil z odboru komunálních služeb meziříčské radnice,“ dodala tisková mluvčí meziříčské radnice Renata Votrubová.
Nový bezbariérový chodník v Bynině se budoval ve třech etapách. První etapa nového bezbariérového chodníku začala v roce 2012 nákladem necelých dvou milionů korun. Město nechalo vybudovat nový úsek o délce 410 metrů. Peníze šly z městského rozpočtu. V roce 2014 se město pustilo do realizace druhé etapy, ve které bylo postaveno dalších 665 metrů nového chodníku. Z městské kasy bylo uvolněno přibližně 4,2 milionu korun a příspěvek z SFDI činil 2,5 milionu. Třetí etapa začala v červnu 2016 nákladem přibližně 9,7 milionu korun. Bylo postaveno dalších 900 metrů chodníku. Z rozpočtu města šlo přibližně 7,1 milionu korun, zbytek ve výši přes 2,5 milionu bylo zaplaceno z příspěvku SFDI.
Vlastimil Langer
Nový chodník v Bynině. Foto: www.valasskemezirici.cz