Nová lávka před Dřevnici drží styl

08.12.2016 09:21

ZLÍN – Přes řeku Dřevnici v Bartošově čtvrti vede nová lávka pro pěší. Postavená je v místě, kde stála desítky let původní, která však dosloužila a musela být letos stržena.
Nová lávka se stavěla od srpna do konce listopadu. „Vzhledem drží styl, jaký mají další nové lávky přes Dřevnici,“ uvedl Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb magistrátu. Dodal, že náklady na výstavbu dosáhly výše čtyř milionů korun.
Aby radnice usnadnila lidem cestování v dané oblasti, po dobu výstavby lávky prodloužila trasu linky MHD číslo 38. Ta zajížděla až na příluckou točnu Za Kapličkou. „Tato trasa si u veřejnosti získala takovou oblibu, že zůstane ve stávající podobě a to až do listopadu roku 2017,“ prohlásil Josef Novák, radní pro oblast dopravy.
Se zásadními opravami mostů, lávek a propustků začalo město v roce 2011. Celkem proinvestovalo přes 35 milionů korun.
Mosty a lávky v letech 2011 až 2016:
2011
Rekonstrukce mostu přes potok Januštice na tř. 2. května – cena cca 6 milionů korun
Lávka přes Dřevnici – u nemocnice – cena cca 2,1 milionů korun
Provizorní lávka přes Pasecký potok u restaurace u Barcuchů – cena 0,2 milionu korun
2012
Rekonstrukce mostu přes Pasecký potok – u točny MHD na Pasekách – cena cca 3 miliony korun
Oprava lávky přes Dřevnici - u obchodu – cena cca 1 milion korun
Oprava lávky přes Dřevnici - u Máců – cena cca 1 milion korun
Oprava lávky přes Dřevnici - u Průmyslových staveb – cena cca 1 milion korun
2013
Lávka přes Dřevnici – Podvesná XIII – cena 2,7 milionu korun
Rekonstrukce mostu přes Chlumský potok včetně zastávky MHD, ulice Záhumenní I, Louky – cena 3,4 milionu korun
2014
Lávka přes Dřevnici – před Cigánovským mostem – cena 2,66 milionu korun
Lávka přes Dřevnici – technologická lávka – cena 2,18 milionu korun
2015
Zrušení mostu přes bývalý náhon v ulici U Dřevnice – cena 1,1 milionu korun
Rekonstrukce mostu přes Chlumský potok ve Zlíně – Loukách – cena 2,5 milionu korun
Rekonstrukce mostu přes Dřevnici v Malenovicích u ČOV (1. etapa) – cena 1,13 milionu korun
Nová lávka pro pěší v Bartošově čtvrti. Foto: www.zlin.eu

2016
Most přes Chlumský potok ve Zlíně – Loukách – cena 2,77 milionu korun
Most přes Kudlovský potok – ulice Na Požáře – cena 2,05 milionu korun
Lávka pro pěší přes Dřevnici – Bartošova čtvrť – cca 4,05 milionu korun
Vlastimil Langer